ข่าวประจำวัน » ภูมิใจไทยกระอัก ! พี่ศรียื่นยุบพรรค หลังศาลรธน.ชี้ชัดคดีศักดิ์สยาม

ภูมิใจไทยกระอัก ! พี่ศรียื่นยุบพรรค หลังศาลรธน.ชี้ชัดคดีศักดิ์สยาม

23 January 2024
288   0

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.กรณีศักดิ์สยามและพรรคภูมิใจไทยต้องถึงยุบพรรคหรือไม่

       นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 1 ให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจาก “ซุกหุ้น” หรือฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ม.187 ประกอบ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วน และหุ้นส่วนของรัฐมนตรี 2543 มาตรา 4(1) ทำให้ตำแหน่งรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ ม.170 วรรค 1 (5) อันเป็นคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 54 คนได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ ชงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง พ.ค.2566 นั้น
       แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่า ช่วงเวลาภายหลังนายศักดิ์สยามโอนหุ้นหจก.บุรีเจริญฯ ให้นายศุภวัฒน์ ถือครองแทนนั้น มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค และในยุคที่นายศักดิ์สยาม เป็นรมว.คมนาคม อยู่นั้น หจก.บุรีเจริญฯ ก็รับประมูลงานของกระทรวงระหว่างปี 2562-2564 รวม 104 โครงการมูลค่า1,568 ล้านบาท จะถือเป็นการได้ประโยชน์จากการก่อสร้าง หรือประมูลงานจากรัฐอันอาจต้องห้ามตาม ม.66 วรรคสอง รวมทั้งฝ่าฝืน ม.72 ประกอบ ม.92(3) ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปีได้
          ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นแจ้งต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนในกรณีดังกล่าว หากวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งลงโทษคณะกรรมการบริหารพรรคและพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องในวันพุธที่ 24 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต.ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม.นายศรีสุวรรณ กล่าว