เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พี่ศรีบุกร้อง กกต.!สอบพรรคก้าวไกลจัดทำปฏิทินปีใหม่แจกผิดหรือไม่

#พี่ศรีบุกร้อง กกต.!สอบพรรคก้าวไกลจัดทำปฏิทินปีใหม่แจกผิดหรือไม่

16 January 2023
203   0

 

วันนี้(16 ม.ค.66) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกล นำเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองไปจัดทำปฏิทินปีใหม่ 120,000 ฉบับแจกจ่ายประชาชนในช่วง 180 วัน ก่อนวันครบอายุ ส.ส. เข้าข่ายการใช้เงินผิดประเภท และหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และหรือ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 หรือไม่
ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาว่าพบเห็นปฏิทินของพรรคก้าวไกลถูกนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่สงสัยว่าทำได้หรือไม่ เนื่องจาก พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.68 ระบุให้ กกต.กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ ไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง โดย ม.73(1) กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการ จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี (พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.158 และ ม.159) เลยทีเดียว

 


แต่ที่สำคัญคือ เงินที่พรรคก้าวไกลนำมาจัดพิมพ์ปฏิทินดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองที่ กกต.จัดสรรให้ในแต่ละปี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดตามกรอบวัตถุประสงค์ เช่น สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามโครงการและแผนงานของแต่ละพรรคการเมือง การสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมือง เพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง เป็นต้น
ซึ่งเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยกันมากว่าการนำเงินอุดหนุนดังกล่าวมาทำปฏิทินปีใหม่แจกในช่วง 180 วันก่อนครบกำหนดอายุ สส.ในวันที่ 23 มี.ค.66 นี้เป็นการผิดกฎหมายข้างต้นหรือไม่ และเป็นการใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ด้วย ซึ่ง กกต.เท่านั้นที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ได้ สมาคมฯจึงต้องนำความมายื่นให้ กกต.ใช้อำนาจในการตรวจสอบและวินิจฉัยในวันนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด