ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #พิธา โดนอีก ! เรืองไกรร้องสอบ ซุกที่ดิน ที่อ้างได้มาจากมรดก

#พิธา โดนอีก ! เรืองไกรร้องสอบ ซุกที่ดิน ที่อ้างได้มาจากมรดก

18 June 2023
310   0

   18 มิ.ย. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า พบข้อสังเกตที่ควรขอให้ กกต. ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ว่า รายการที่ดิน ทำไม หมายเหตุว่า เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการรับมรดก ซึ่งแตกต่างจากบัญชีหุ้น บมจ. ไอทีวี ที่มีข่าวว่า ยื่นเพิ่มเติม แต่ทำไม แจ้งไม่เหมือนกัน

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณี จึงควรขอให้ กกต. เรียกพยานหลักฐานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน มาประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

ข้อ 1. ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 มีการแสดงรายการที่ดินไว้ 2 รายการ โดยรายการที่ 2 คือ โฉนดที่ดิน หมายเลข 13543 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้มา เนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 62.7 ตารางวา มูลค่าปัจจุบัน (ประมาณ) 18,000,000 บาท

ข้อ 2. ที่ดินแปลงดังกล่าวมีหมายเหตุ ระบุว่า “ลำดับที่ 2 เป็นทรัพย์ที่ได้รับจากการรับมรดก”

ข้อ 3. คำว่า “เป็นทรัพย์ที่ได้รับจากการรับมรดก” จึงอาจไม่สอดรับกับข้อมูลที่มีการยื่นเพิ่มเติมกรณีแจ้งการถือครองหุ้น ไอทีวี ที่กล่าวอ้างตามปรากฏในสื่อต่าง ๆ ว่า ยื่นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก

ข้อ 4. ดังนั้น กรณีที่ระบุรายการที่ 2 คือ โฉนดที่ดิน หมายเลข 13543 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้มา เนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 62.7 ตารางวา มูลค่าปัจจุบัน (ประมาณ) 18,000,000 บาท โดยมีหมายเหตุว่า “ลำดับที่ 2 เป็นทรัพย์ที่ได้รับจากการรับมรดก” นั้น จึงควรมีการตรวจสอบโดยการเรียกพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

– เรียกบัญชีแสดงรายการที่ดินดังกล่าว จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ทุกแผ่นทุกรายการมาประกอบการตรวจสอบที่มาของที่ดินแปลงดังกล่าว

– เรียกบัญชีแสดงรายการหุ้น ไอทีวี จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ทุกแผ่นทุกรายการมาประกอบการตรวจสอบที่มาของหุ้น ไอทีวี ดังกล่าว

– เรียกพยานเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวจากกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เรียกเอกสารการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลังโฉนดที่ดินดังกล่าว ทุกแผ่นทุกรายการมาตรวจสอบที่มาที่ไปว่า การรับมรดกในที่ดินแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เกี่ยวข้องในกรณีใด ด้วยสาเหตุใด อาศัยพยานหลักฐานใดมาแสดง

ข้อ 5. ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า การยื่นบัญชีที่ดิน เหตุใด จึงหมายเหตุว่า เป็นทรัพย์ที่ได้จากการรับมรดก และมีความแตกต่างจากการยื่นบัญชี(เพิ่มเติม) กรณีหุ้น บมจ. ไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น อย่างไร หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในวันนี้ ตนได้ส่งหนังสือถึง กกต. แล้ว ทางไปรษณีย์ EMS