เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ผู้ว่าฯกปภ.โดนแล้ว !พี่ศรีจ่อร้อง ปปช. ปมสั่งจ้างที่ปรึกษา 2 รายไม่เป็นไปตามกฎหมาย

#ผู้ว่าฯกปภ.โดนแล้ว !พี่ศรีจ่อร้อง ปปช. ปมสั่งจ้างที่ปรึกษา 2 รายไม่เป็นไปตามกฎหมาย

16 February 2023
157   0

   ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ระบุข้อความว่า

 หมายข่าว : ศรีสุวรรณ
“ศรีสุวรรณจ่อร้อง ปปช.ฟันผู้ว่าฯกปภ.”

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.66 เวลา 10.00 น. ศรีสุวรรณจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.นนทบุรี เพื่อขอให้สอบเอาผิดผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรณี สั่งจ้างที่ปรึกษา 2 รายไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การจ้างเหมาบริการบุคคล ทั้ง 2 รายดังกล่าวมีลักษณะเป็น “งานจ้างที่ปรึกษา” มีการกำหนดวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจ้างครั้งหนึ่งเกินกว่า 5 แสนบาท ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และมิได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนการดำเนินการจ้างอาจขัดต่อ ม.23 พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค 2522
จาก
ศรีสุวรรณ จรรยา