ข่าวประจำวัน » ปี67ค่าไฟจะสูงลิ้ว ! หยุดแบกค่าAFแสนล้าน ปล่อยค่าไฟขึ้นไม่ต่างอาเจนตินา

ปี67ค่าไฟจะสูงลิ้ว ! หยุดแบกค่าAFแสนล้าน ปล่อยค่าไฟขึ้นไม่ต่างอาเจนตินา

16 November 2023
601   0

ผู้จัดการออนไลน์ ได้รายงานบทวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าว่า

ปี 2567 คนไทยเตรียมแบกรับค่าไฟอ่วมจากการบริหารที่ผิดพลาดของหน่วยงานรัฐในเรื่องของราคาพลังงานจริงหรือไม่ ?จนทำให้ค่า Ft สูงเกินจริง และเป็นภาระผูกพันจนถึงวันนี้ โดยกฟผ.มีหนี้สูงถึง95,777 ล้านบาท ขณะเดียวกันถ้าค่าไฟสูงถึงเกือบยูนิตละ 6 บาท งานนี้รากหญ้าเดือดร้อนหนัก ยอมรับรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน   ลดค่าไฟได้ง่ายเหลือยูนิตละ 3.99 เนื่องเพราะเอาหนี้ไปพักไว้ในค่า “AF”แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องนำหนี้มารวมกองในบิลค่าไฟให้ทุกคนร่วมจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 กันต่อไป 

ถึงเวลาที่คนไทย ต้องเตรียมรับภาระค่าไฟแพงขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้อนรับศักราชใหม่ ช่วง...-เม..2567 นี้ หลังจากรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ประกาศลดค่าไฟเหลือยูนิตละ 3.99 ก็ทำให้เงินในกระเป๋าของคนรากหญ้าพอที่จะมีความคล่องตัวอยู่บ้าง แต่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะใช้นโยบายลดค่าไฟต่อไปอีก เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้น พร้อมยังมีหนี้สะสมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) แบกไว้อยู่ถึง 95,777 ล้านบาท และโอกาสที่ประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟยูนิตละต่ำสุดที่ 4.68 ต่อหน่วย หรือจะเป็นหน่วยละ 4.93 หรือสูงถึง 5.95 ก็อยู่ที่การตัดสินใจของบอร์ดกกพ.และกระทรวงพลังงานจะชี้ขาด

โดยนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกมาให้ข้อมูลไว้ว่า จากการสำรวจต้นทุนค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผูกรวมอยู่ในค่าไฟฟ้า งวดเดือน ..-เม.. 2567 ที่จะถึงนี้ ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พบว่าจากมาตรการให้เงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT) และเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  ยังคงส่งผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้างวดเดือน ..-เม.. 2567 คิดเป็น 18.95 สตางค์ต่อหน่วย หรือรวมเป็น 11,919 ล้านบาท ที่ประชาชนต้องจ่ายรวมในค่าไฟฟ้าด้วย

ในส่วนค่าไฟฟ้างวดเดือน ..-เม.. 2567 ปัจจุบัน กกพอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นประชาชนระหว่าง 10-24 .. 2566 ซึ่ง กกพได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าออกเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย

กรณีที่ 1 (จ่ายคืนหนี้ กฟผ.ทั้งหมด) แบ่งเป็นค่า Ft จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย โดยจ่ายหนี้คืน กฟผ.ทั้งหมด 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว ทำให้ค่า Ft รวมเป็น 216.42 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยแล้ว ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มงวด ..-เม.. 2567 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.95 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 2 (จ่ายคืนหนี้ กฟผ.ภายใน 1 ปีแบ่งเป็นค่า Ft จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และจ่ายหนี้คืน กฟผ.จำนวน 95,777 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 งวด งวดละจำนวน 31,926 ล้านบาทรวมเท่ากับค่า Ft จะอยู่ที่ 114.93 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มงวด ..-เม.. 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 4.93 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 3 (จ่ายคืนหนี้ กฟผ.ภายใน 2 ปี) แบ่งเป็นค่า Ft จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และจ่ายหนี้ กฟผจำนวน 95,777 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 6 งวด งวดละจำนวน 15,963 ล้านบาทรวมเท่ากับค่า Ft จะอยู่ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือน .. – เม.. 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย

สำหรับค่าไฟฟ้างวดเดือน ..-เม.. 2567 นี้ ได้รวมต้นทุนค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อรับฟังความเห็นประชาชนเสร็จสิ้นแล้วก็จะเสนอเข้าสู่บอร์ด กกพ.พิจารณารวมทั้งหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินการประกาศค่าไฟฟ้างวด .. – เม.. 2567 ต่อไป

อย่างไรก็ดีประเด็นที่ กกพ.มองว่า พลังงานทดแทนที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มทำให้ต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มนั้นปรากฏว่าในมุมมองของภาคประชาชน มีความเห็นแย้งกับ กกพเพราะมั่นใจว่าค่าเชื้อเพลิงขึ้นไม่น่าจะส่งผลให้ราคาต้นทุนพลังงานทดแทนขึ้น เพราะพลังงานทดแทนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันคือพลังงานลม แสงอาทิตย์ ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และ หรือเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ ก็ไม่สามารถนำเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์มาร่วมผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อีกทั้งเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นคือก๊าซธรรมชาติ จึงไม่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ประการใด

ด้านแหล่งข่าวจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) บอกว่า การที่ต้นทุนค่าไฟแพง ถ้าย้อนไปดูจะพบต้นเหตุมาจากการบริหารงานผิดพลาดของหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือการคำนวณGas Pool Price โดยไม่ได้ใช้ราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ที่มีราคาต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบราคาก๊าซจากแหล่งอื่น  แต่ต้องใช้ราคา pool ก๊าซหรือราคาผสมจากทุกแหล่ง ทั้งก๊าซที่ออกจากโรงแยกก๊าซ ก๊าซนำเข้าจากประเทศพม่าและก๊าซธรรมชาติ LNG ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีการขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานีบริการและค่าผ่านท่อที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ยิ่งเมื่อเข้าไปดูโครงสร้างราคา Pool Gas Price ที่มีการนำไปคำนวณค่า Ft จะพบว่าราคาค่าPool Gas Price สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เราจะพบมันมีส่วนต่างของราคาจริง 

ขณะเดียวกัน กฟผ.ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาก๊าซที่สูงขึ้นและค่าซื้อไฟฟ้าที่จะชำระค่าก๊าซให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูปแบบค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ทั้งหมดนี้เมื่อนำมารวมกันเป็นค่าใช้จ่ายที่สะท้อนถึงค่า FT

ผลพวงจากก๊าซที่มีราคาแพง ทำให้ค่า Ft สูงเกินจริง จึงเป็นภาระผูกพัน มาจนถึงวันนี้ โดยค่าFT ช่วงปี 2564-2565 มีค่าติดลบมาตลอด