ข่าวประจำวัน » ปลุกปกป้องกษัตริย์ ! ผบ.ทบ.ยิงปืนโชว์ต่อหน้าทหารนับร้อย

ปลุกปกป้องกษัตริย์ ! ผบ.ทบ.ยิงปืนโชว์ต่อหน้าทหารนับร้อย

12 May 2024
236   0

“บิ๊กต่อ” ผบ.ทบ.
ยิงปืน ลูกซองยาว โชว์
ปลุก นักเรียนนายสิบทบ.
มีวินัย-มุ่งมั่น-ภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดูแลพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของกองทัพบก
ตรวจการฝึก นักเรียนนายสิบทหารบก
1ปี6 เดือน จบเป็นทหารเต็มตัว

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกของนักเรียนนายสิบทหารบก ที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ต้อนรับ

พลเอก เจริญชัย ได้พบปะ พูดคุย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนนายสิบทหารบก

และ ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธ ของนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 28 /2567

พร้อมให้โอวาท ว่า การที่ทุกท่านได้สอบผ่านเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถือเป็นก้าวแรกของการเป็นข้าราชการทหาร ณ ที่แห่งนี้ เมื่อพวกเรามาอยู่ด้วยกัน เราได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกัน ก็จะเกิดพลัง เป็นพลังของผู้มีวินัย คือคนหมู่มากที่ตั้งอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสายตาแห่งความมุ่งมั่นพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ความมีวินัย ความเป็นหมู่คณะที่มีความสามัคคี นี่คือพลังของทหาร

วันนี้ท่านเป็นนักเรียนนายสิบฯ อีกไม่นานเมื่อท่านจบจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้ ท่านจะเป็นกำลังหลักของกองทัพบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบฯ ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ปรับใช้ในทุกวันนี้ มีความสมบูรณ์ ระยะเวลาที่อยู่ที่นี่จะหล่อหลอมให้พวกท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

ที่สำคัญคือ ความมีวินัยและความมุ่งมั่นในความภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลพี่น้องประชาชนตามอุดมการณ์ของกองทัพบก

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ จึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนลูกซองของนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 27 เหล่าทหารราบ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยให้โอวาท อีกว่า เหล่าทหารราบ เป็นเหล่ากำลังรบหลักของกองทัพ ตั้งแต่รุ่นนี้ มีการปรับระยะเวลาการฝึกอบรมที่โรงเรียนเหล่าเพิ่มมากขึ้นจาก 6 เดือน เป็น 8 เดือน โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาจากหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบแล้ว จะเทียบเท่าหลักสูตรนายสิบชั้นต้นด้วย

นอกจากนี้ ในหลักสูตรยังได้กำหนดให้มีหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรพลแม่นปืนและครูฝึกพลแม่นปืนเพิ่มเติม ซึ่งต้องมีการสอบคัดเลือกก่อนเข้าเรียน นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนายสิบฯ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความรู้ไปใช้เมื่อบรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยในกองทัพได้อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ต้องกลับเข้ามารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเหล่านี้อีก

จึงขอให้นักเรียนนายสิบฯ ทุกนาย จดจำ นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถเป็นครูทหารของหน่วยได้ต่อไป