เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ประเทศล้มเหลว ! ดร.อาทิตย์ ชี้ไร้ทิศทาง ต้องเร่งปฏิรูปเป็นราชประชาสมาสัย

#ประเทศล้มเหลว ! ดร.อาทิตย์ ชี้ไร้ทิศทาง ต้องเร่งปฏิรูปเป็นราชประชาสมาสัย

30 January 2023
210   0

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า….

ประเทศไทยล้มเหลว เหลวแหลก เละเทะ ไร้ทิศทาง ไร้อนาคตเกินเยียวยา
การเมืองการเลือกตั้งการปกครองการบริหารในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถกอบกู้ได้
ต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยวิธีพิเศษสุดราชประชาสมาสัย

ราชประชาสมาสัย คือการปฏิวัติโดยประชาชนโดยได้รับความเห็นชอบจากพระมหากษัตริย์ ที่ทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้เห็นพ้องต้องกันและถวายฎีกาขอให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลและกลไกทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ทำการปฏิรูปประเทศในทุกด้านตามหลักการของระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก่อนการเลือกตั้งตามระบอบใหม่เพื่อวางรากฐานที่ดีงามแก่ประเทศชาติได้ดำเนินการต่อไป