เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ประยุทธ์ ตกกระป๋อง ! ตกชั้นมาอันดับ 4 คนเหนือชู ลูกแม้วนั่งนายก

#ประยุทธ์ ตกกระป๋อง ! ตกชั้นมาอันดับ 4 คนเหนือชู ลูกแม้วนั่งนายก

6 November 2022
228   0

    วันที่ 6 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนเหนือ

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 31.70 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร

อันดับ 2 ร้อยละ 15.00 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 12.65 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.50 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 5 ร้อยละ 6.55 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 6 ร้อยละ 6.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 3.85 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนที่พูดจริงทำจริง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบ พรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 9 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริง และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.85 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 11 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 12 ร้อยละ 1.05 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และร้อยละ 3.05 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเศรษฐา ทวีสิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และนายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์)

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 37.98 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 12.21 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 6.87 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.15 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 30.34 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 15.95 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 15.06 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 7.19 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 26.63 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 14.26 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 12.54 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 32.29 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 15.81 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 14.03 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 4 ร้อยละ 10.47 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.13 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) สำหรับพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

อันดับ 2 ร้อยละ 16.40 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 8.05 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 4.25 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคสร้างอนาคตไทย ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย) และพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 54.01 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 7.63 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 3.82 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากันและอันดับ 5 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 57.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.17 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.92 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 41.41 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.46 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 15.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.42 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 43.65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.14 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.01 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

ด้านพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.75 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.15 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.55 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 7.20 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 4.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.25 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 4.60 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันดับ 1 ร้อยละ 53.43 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 6.11 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.63 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันดับ 1 ร้อยละ 57.30 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกลอันดับ 3 ร้อยละ 9.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 4.05 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์

3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 41.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.87 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 43.65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.13 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.35 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ภาคเหนือ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.15 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.85 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.25 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.00 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 17.75 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.50 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 26.50 อายุ 60 ปีขึ้นไป