ข่าวประจำวัน » ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วย ! นิรโทษ 112 ให้ทักษิณ-ธนาธร แล้วมาอ้างเยาวชน

ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วย ! นิรโทษ 112 ให้ทักษิณ-ธนาธร แล้วมาอ้างเยาวชน

7 June 2024
14   0

วันที่ 7 มิ.ย.2567 เวลา 08:00 น. นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมาธิการ นิรโทษกรรม แสดงจุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมว่า ตนได้ให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการนิรโทษกรรมว่า การนิรโทษกรรมนั้น จะนิรโทษกรรมเฉพาะคดีชุมนุมทางการเมือง การเรียกร้องประชาธิปไตย แต่ส่วนของคดีที่มีการชุมนุมและกระทำความผิดตามมาตรา 112 นั้น ไม่รวมด้วย เพราะส่วนตัวมองว่าการเรียกร้องการชุมนุม หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 112 ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นในการกระทำความผิดตามมาตรา 112 ที่จาบจ้วงสถาบันจะให้นิรโทษกรรมไม่ได้ เมื่อถามว่าเป็นการกระทำความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองนั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนคิดว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือต้องทำตามกฎระเบียบของกฎหมายการเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดต่อกฎการเลือกตั้งเพราะเราอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน “สำหรับคดีทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน ผมคิดว่าการที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ดีได้ เราต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย และไม่การกระทำความผิด ไม่ทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดิน นี่เป็น 3 เหตุผลที่ผมให้กมธ.นิรโทษกรรม”นายชัยชนะ กล่าว