ข่าวประจำวัน » บทเรียนความสำเร็จสมัยจิ๋นซีกฎหมาย-> ธรรม -> อำนาจ = ปชช ยอมให้ปกครอง , รวมชาติได้

บทเรียนความสำเร็จสมัยจิ๋นซีกฎหมาย-> ธรรม -> อำนาจ = ปชช ยอมให้ปกครอง , รวมชาติได้

24 April 2024
250   0

บทเรียนความสำเร็จสมัยจิ๋นซี
กฎหมาย-> ธรรม -> อำนาจ = ปชช ยอมให้ปกครอง , รวมชาติได้

สยาม ร5 ,6,7 ทรงดำเนินเช่นนั้น แต่ นายทุนขุนศึก อำมาตย์ที่เสียผลประโยชน์ลงมือก่อน
สร้างรธนเลว
ไร้ธรรมะ
อำนาจจึงไม่สเถียร
ปชชแตกแยก ไม่ ยินดีให้ปกครอง

นายอินทร์จึงช่วยสร้างรัฐธรรมนูญที่ดี
ใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมกำจัด คนไม่ดี
อำนาจจะกลับสู่ปวงชนชาวไทย
เต็มใจให้ปกครอง

ดุลย์ จุลกะเศียน
24 เมษายน 2567