เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #นายอินทร์ คือใคร ? นายอินทร์ คือ กลุ่มปุถุชน คนธรรมดา ที่ต้องการ ทำดี เพื่อความดี ช่วยประเทศชาติสู่แดนศิวิไล

#นายอินทร์ คือใคร ? นายอินทร์ คือ กลุ่มปุถุชน คนธรรมดา ที่ต้องการ ทำดี เพื่อความดี ช่วยประเทศชาติสู่แดนศิวิไล

12 August 2023
809   0

 

นายอินทร์ คือใคร ?

นายอินทร์
คือ กลุ่มปุถุชน คนธรรมดา
ที่ต้องการ ทำดี เพื่อความดี
ช่วยประเทศชาติสู่แดนศิวิไล
โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ จากใครๆ
แบบปิดทองหลังพระ

สิ่งที่นายอินทร์ ทำ

1)ระยะสั้น

-ติดตามปรากฎการณ์ ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องจากกลุ่มมหาอำนาจ สหรัฐ ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย และจีน

– ติดตามปรากฎการณ์ ในประเทศของเรา

-เป็นการฝึกทักษะ การมองเกมส์ทั้งกระดาน

– ช่วยแชร์คลิป ที่นำเสนอความจริง ผลงานเชิงสังเคราะห์ ตกผลึก อย่างถูกหลักการ จากแหล่งข่าวที่เขื่อถือได้ สู่สาธารณชน

เพื่อให้นายอินทร์ เข้าใจ ความจริง จากภายนอกประเทศ และความจริงในประเทศ
สามารถ เอาชนะคำมดเท็จ หรือ FAKE NEWS ด้วยการพูดความจริง

2)ระยะกลาง

2.1)ฝึกกระบวนการคิด ให้เข้าใจ หลัก หรือ เข้าใจว่าอะไรคือ ตัวแปรต้น
ตัวแปรต้นที่ถูกต้อง จะมีผลต่อ ตัวแปรตามอย่างไร
ไม่สับสนกับตัวแปรตาม หรือปรากฎการณ์
ตามหลัก คนใกล้มักสับสน คนไกล มักแจ้ง

2.2)ฝึกให้เข้าใจ และฝึกการนำไปใช้ ของกระบวนการวาง ยุทธศาสตร์ ยุทธการ ยุทธวิธี กลยุทธ กล ลวง อุบาย ต่างๆ
หรือกระบวนการทางธุรกิจ ที่ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ หรือ vision
พันธกิจ หรือ mission
กลยุทธ หรือ strategy
นโยบาย หรือ policy deployment
แผนปฏิบัติการ หรือ action plan

3)ระยะยาว

นายอินทร์ ที่ยกระดับชั้นความคิดสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ผู้รู้หนังสือ หรือ สามารถยกระดับ สู่นักยุทธศาสตร์อัจฉริยะ ผู้พลิกเกมส์
นำความรู้ความสามารถพิเศษนี้ ไปใช้ในภารกิจของชาติ ตามเวลา โอกาส สถานที่ ที่เหมาะสม

เหล่านี้ คือ คุณสมบัติของ นายอินทร์

ทำความดี เพื่อความดี
ปิดทองหลังพระ

ดุลย์ จุลกะเศียน
วิศวนเกษตรกร#1
10 สิงหาคม 2566