ข่าวประจำวัน » นายอินทร์ขึ้นดอย ! ทริปพิเศษถึงบ้านแม่ทัพกิติ รัตนฉายา

นายอินทร์ขึ้นดอย ! ทริปพิเศษถึงบ้านแม่ทัพกิติ รัตนฉายา

7 May 2024
182   0

ทริปดอยอินทนนท์
พลเอก กิตติ รัตนฉายา
อดีตแม่ทัพภาคที่ 4
อดีตที่ปรึกษานายก อดีต สมาชิกวุฒิสภา

พลเอก ดรกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อดีต ผช หน ทหารฝ่ายเสธ ประจำรมต กห นำสัมมนา หัวข้อ เบื้องลึก การเมืองไทย ก่อนและหลัง ทักษิณถูกยึดอำนาจ 2549 ภาค 2 ( จบ )

ความสำคัญของนิติรัฐ นิติธรรม
เมื่อผู้นำขาดคุณธรรม
ปล่อยให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง อันเกิดจากความโลภ หวังกินรวบประเทศ เอาไว้เพียงไม่กี่ตระกูล
เมื่อประชาชนหวังพึ่งพาผู้รักษากฎหมายไม่ได้ ประชาชนถูกแบ่งแยก
คนมีความรู้ คนดี ไม่ขอยุ่ง
การเมือง ท้ายสุด บ้านเมือง
ล้มละลาย ประเทศล่มสลาย
สารพัด ปัญหา ตามมา

เมื่อทุกคนต่างฝ่ายต่างบอกว่ารักประเทศ แต่จะทำอย่างไรจะหาจุดเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดความรุนแรง เพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็คือคนไทยเหมือนกัน

ทำอย่างไรให้คนไทยมีความเข้าใจให้ตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสู่แดนศิวิไลซ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ป้องกันธุรกิจการเมืองเกิดการคานอำนวจถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

เมื่อปัญหาของประเทศเกิดจากคนเพียงกลุ่มเดียวซึ่งจำนวนไม่ถึงหนึ่งพันคน และเมื่อทุกคนได้รับบทเรียน และตกผลึกร่วมกัน แล้วพร้อมใจกันมุ่งหน้าสู่แดนศิวิไลซ์ร่วมกัน เมื่อนั้นย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีผู้สำนึกผิด ย่อมมีผู้ให้อภัย
ทำความดีเ พื่อความดี
ทริปดอยอินทนนท์
สมพร ปู่อ้าย ผู้รายงานข่าว