เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #นักการเมืองลุ้นหนัก ! แผนสำรองกกต. เตรียมแบ่งเขตคู่ขนานกับศาลรธน.

#นักการเมืองลุ้นหนัก ! แผนสำรองกกต. เตรียมแบ่งเขตคู่ขนานกับศาลรธน.

19 February 2023
107   0

   วันที่ 19 ก.พ.66 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า กกต.มีความเห็นว่าการดำเนินการคำนวณราษฎรทั้งประเทศเพื่อกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่สำนักงาน กกต.เสนอมานั้น เป็นการปฎิบัติโดยชอบตามลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 แล้ว และเป็นแนวทางที่ปฎิบัติมาโดยตลอด

แต่เมื่อสังคมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต.จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 (2) มาตรา 41 (4) และมาตรา 44 ซึ่งมิใช่การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่เป็นการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะ กกต.เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ซึ่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่เป็นคำขอตีความ แต่ส่งเพราะเกิดปัญหาขึ้นแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลว่าจะทำให้กระบวนการทำงานสะดุดหรือไม่เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้กำหนดการแบ่งเขตเลือกตั้งยังเป็นไปตามแผนงานตามเดิม โดยวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. กกต.จะเริ่มพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งรายจังหวัดตามเดิม และหากมีกรณีที่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ กกต.ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่นกัน โดยได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กกต.ได้พิจารณาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่สำคัญไปแล้ว เหลือเพียงไม่กี่ฉบับที่จะเสนอที่ประชุมในเร็วๆ นี้ ส่วนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งยังเป็นไปตามกำหนดการ จึงขอยืนยันว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้