ข่าวประจำวัน » ธุรกิจจ่อแห่เจ๋ง ! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 ต่างด้าวเฮ เจ้าของ SMEต้นทุนพุ่ง4ล้าน/ปี

ธุรกิจจ่อแห่เจ๋ง ! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 ต่างด้าวเฮ เจ้าของ SMEต้นทุนพุ่ง4ล้าน/ปี

3 May 2024
328   0

จากกรณี วันแรงงานที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ประสานเสียง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ประกาศขึ้นค่าแรง 400 บาทถ้วนหน้าเท่ากันทั้งประเทศ ทุกอาชีพ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 2567  แต่อย่างไรก็ตามต้องให้คณะกรรมการไตรภาคีศึกษาว่า วิชาชีพไหนพร้อม และไม่พร้อม ซึ่งมีเวลาหลังจากนี้อีก 5 เดือน และจะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มาหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือ และจะนำข้อเสนอเหล่านี้ ไปเสนอนายกฯ ก่อนเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกครั้ง

ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ได้ออกบทความถึงความพยายามปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ในหัวข้อ “โจทย์การเมือง 1 ตุลาคม 2567 ต้องปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 400 บาท ให้ได้” ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า สามารถประกาศค่าจ้างขั้นตํ่าล่วงหน้าได้หรือไม่ 

เนื่องจากพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 กําหนดให้การปรับค่าจ้างเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ ค่าจ้าง โดยต้องพิจารณาตามสูตรการคํานวณเชิงเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น การมีส่วนร่วมของ แรงงาน (L จังหวัด) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพ อัตราเงินเฟ้อ ตัวแปรเชิงคุณภาพตามมาตรา 87 มีการแต่งต้ังอนุกรรมการฯ ให้ไปศึกษาและทบทวนสูตรว่ายังคงใช้ได้ดีหรือไม่ในปัจจุบัน