ข่าวประจำวัน » ธนาธร งานเข้า ! โดนร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ฐานถูกตัดสิทธิฯแต่มาเป็นกมธ.

ธนาธร งานเข้า ! โดนร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ฐานถูกตัดสิทธิฯแต่มาเป็นกมธ.

2 February 2024
591   0

2 ก.พ.2567 – ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงชัย เนียมหอม ประธานกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน(ปภส.) เข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายเอกพจน์ ถิรวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อขอให้ผู้ตรวจฯเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เป็นกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 เรื่องพิจารณาที่ 37/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2563

นายทรงชัย กล่าวว่า ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง2560 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 2 ม.ค.2562 หรือวันที่ 11 เม.ย.62 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง มีกำหนดเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีก ภายในกำหนด 10 ปีนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 94 วรรคสอง

ต่อมาวันที่ 25 ม.ค.67 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม พิจารณาญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล ของ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ โดย กมธ.ในสัดส่วนของ
พรรคก้าวไกล มีชื่อนายธนาธร มาเป็น กมธ.ด้วย ซึ่งวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา นายธนาธร เข้าร่วมประชุมกมธ.ดังกล่าว นัดแรก

นายทรงชัย กล่าวว่า ตนอาศัยรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา 41 ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 41 ได้มีคำวินิจฉัย และขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ ปี60 มาตรา 210 (2) ประกอบมาตรา 185(3) การบรรจุ แต่งตั้ง นายธนาธร เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพ ไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่