ข่าวประจำวัน » #ทางรอดของรัฐล้มเหลว!ทางรอดเมื่อ ไร้นิติรัฐ นิติธรรม

#ทางรอดของรัฐล้มเหลว!ทางรอดเมื่อ ไร้นิติรัฐ นิติธรรม

24 January 2024
513   0

ทางรอดของรัฐล้มเหลว
ทางรอดเมื่อ ไร้นิติรัฐ นิติธรรม

หลักการปกครองสยามประเทศ คือหลักการปกครองแบบ รัฐ ซ้อน รัฐ

รัฐแรก คือรัฐไทย หรือสยามรัฐ

รัฐหลัง คือ รัฐบาล ที่มีหน้าบริหารราชการแผ่นดิน หรืองาน administration ใช้อำนาจการบริหารงาน
ตาม นิติรัฐ หรือ กฎข้อบังคับของ สยามรัฐหรือรัฐไทย ทั้งที่เขียนไว้ และที่ไม่ได้เขียนไว้ ที่เรียกว่า CIVIL LAW และ COMMON LAW

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของรัฐบาล เรียกว่า นายก รัฐมนตรี ไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าเหนืออำนาจ ของรัฐไทย หรือสยามรัฐ

รัฐหลัง รวมถึง รัฐสภา ที่ประกอบด้วย สส และสว ทำหน้าที่นิติบัญญัติ หรือการสร้าง และแก้ไข ยกเลิก กฎข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวสยาม

เมื่อเกิดภาวะรัฐ( บาล) ล้มเหลว
เมื่อเกิดภาวะ ไร้นิติธรรม และ นิติรัฐ
ประชาชนสิ้นหวัง

เมื่อรัฐบาล จัดการ ทุจริต คอรับชั่น ไม่ได้ เศรษฐกิจ ตกต่ำ
เมื่อตุลาการ ถูกด้อยค่า
เมื่อ สว กำลังจะถูกครอบงำจากอำนาจทุน
ประชาชนสิ้นหวัง

สยามประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร ?

  • ทางรอด อยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 นั่นเอง ! *

ตัวแทนของปชช ธรรมดาสามัญ สามารถ ร้องต่อองค์กรอิสระ ให้จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้
เป็นแนวทางจัดการกับรัฐบาล รัฐสภา หรือตุลาการ ได้

ถ้าองค์กรอิสระ ไม่ทำหน้าที่ ก็จะมี คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กรอิสระนั้นๆ ควบคุมอีกที
ถ้าคณะกรรมการนี้ไม่ทำหน้าที่ ก็จะเดือดร้อนถึงสถาบัน.. เพราะทำงานใต้พระปรมาภิไธย

ประชาชน สามารถ ยื่นฎีกา ให้พระมหากษัตริย์ ทรงพิจารณาได้ ด้วยพระราชอำนาจสูงสุด ของรัฐไทย หรือ สยามรัฐ ที่มีอำนาจเหนือกว่า ตุลาการ นิติบัญญัติ และ รัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี

ตัวแทนประชาชนที่ทำหน้ายื่นเรื่องที่เห็นชัดเจนในปัจจุบัน เช่น
คุณศรีสุวรรณ จรรยา
คุณณฐพร โตประยูร
คุณหมอ วรงค์ เดชกิจวิกรม
คุณนิติธร ล้ำเหลือ
ท่านพุทธะอิสระ
เป็นต้น

นี่คือ ทางรอดของรัฐล้มเหลว
ทางรอดเมื่อ ไร้นิติรัฐ นิติธรรม

  • ประชาชน ยังไม่สิ้นหวัง*

ดุลย์ จุลกะเศียน
วิศวนเกษตรกร#1
23 มกราคม 2567