ข่าวประจำวัน » ทัพเรือพร้อมรบ ! ส่งสัญญาณชัดแม้เป็นปืนเก่าก็อานุภาพรุนแรง

ทัพเรือพร้อมรบ ! ส่งสัญญาณชัดแม้เป็นปืนเก่าก็อานุภาพรุนแรง

30 May 2024
34   0

พร้อม??!
.
“บิ๊กดุง” คุย แม้ปืนเก่า
แต่ยิงแม่น เข้าเป้า
ชี้ ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.
เพื่อ บอกคนไทยให้รู้ว่า
ถ้าต้องใช้กองทัพเรือ พร้อม
แจง มีแผนปรับโครงสร้าง
และแผน จัดซื้อใหม่
ทั้ง ปืน -เรือ
ชี้ ยิงแล้วถูกเป้า
ประชาชนเกิดความมั่นใจ
รักษาฐานขุดเจาะน้ำมัน
ท่าเรือโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สนามบิน
หากใครรุกราน
ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกและรักษาคุณภาพไว้ตลอดไป

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี และการฝึกยิงอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ IGLA -S ในการฝึกกองทัพเรือ 2567 ฝ

โดยมี พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต้อนรับ ณ สนามฝึกยิงอาวุธทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี นี้ เพื่อทดสอบความพร้อมขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ทดสอบความพร้อมรบและขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีในการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย

รวมทั้ง ทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธี ระหว่างหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการยิงเป้าหมายทางทะเล เป็นการฝึกตามแผนงานประจำปี 2567

ซึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้จัดปืนใหญ่กลางกระสุนวิธีราบ ขนาด 130 มิลลิเมตร ปืนใหญ่รักษาฝั่งกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มิลลิเมตร ปืนต่อสู้อากาศยาน
ขนาด 37/70 มิลลิเมตร

และอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ IGLA -S เข้าร่วมการฝึก จะยิง 2 แบบ โดยการยิงจากรถ และการยิงแบบประทับบ่าที่ระยะ 1,800 เมตร

สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี IGLA-S เป็นอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ มีหลักการจับเป้าหมายโดยอาศัยการตรวจจับและรับรังสีอินฟราเรดที่แพร่ออกมาจากแหล่งความร้อนของตัวอากาศยาน อาวุธจะล็อคเป้าหมาย และพร้อมให้พลยิงปล่อยตัวจรวดออกมาเพื่อติดตามและทำลายเป้าหมายต่อไป และเมื่อจรวดแล่นออกจากท่อยิงการทำงานจะเป็นไปในลักษณะ Fire and Forget

ซึ่งลูกอาวุธนำวิถีที่ใช้ในการฝึกยิงในครั้งนี้เป็นลูกอาวุธวิถีแบบ 9M342 มีคุณลักษณะที่สำคัญคือมีความเร็วโคจรคงที่โดยเฉลี่ย 600 เมตร/วินาที เส้นผ่านศูนย์กลาง 72.2 มิลลิเมตรน้ำหนัก 16.7 กิโลกรัม

ซึ่งการฝึก ได้กำหนดสถานการณ์ฝึกในการป้องกันพื้นที่สำคัญทางทหารตามที่ทัพเรือภาค 1 มอบหมาย ประกอบกำลังเป็น หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 1 มีกำลังรบประกอบด้วย กองพันต่อสู้อากาศยาน กองพันรักษาฝั่ง ศูนย์ต่อสู้อากาศยาน และส่วนสนับสนุนส่วนแยก ประกอบกำลังในการป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันภัยจากกำลังทางเรือของฝ่ายข้าศึก ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกยิงอาวุธปืนทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง

โดยใช้ศูนย์อำนวยการยิงร่วมกัน ของกองพันรักษาฝั่ง (สอ.รฝ) และกองพันทหารปืนใหญ่ (นย.) พร้อมทั้งการฝึกยิงอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ IGLA -S ด้วยลูกจรวดจริง และอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ IGLA -S โดยอาวุธปล่อยนำวิถีและกระสุนปืน เข้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ 2567

สำหรับขั้นการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในห้วงเป็นการฝึกสนธิกำลังระหว่างหน่วย ทำการฝึกตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี การฝึกควบคุมบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการ (FTX)

โดยมีรายการฝึกสำคัญ ประกอบด้วย การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างกำลังทางเรือและอากาศยาน การฝึกป้องกันพื้นที่ของทัพเรือภาค การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกและส่งผ่านกำลังทางบก รวมทั้ง การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง โดยเป็นการฝึกตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ คือ “ฝึกฝนให้ชำนาญ เพื่อพร้อมปกป้องอธิปไตยให้น่านน้ำไทย”

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาท แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกโดยมีใจความสำคัญว่า

” การยิงเข้าเป้ามีความสำคัญมาก บ่งบอกว่าเรามีคุณภาพขอให้รักษาคุณภาพไว้ การยิงเข้าเป้ามีความสามารถอย่างยิ่ง ในการแสดงออกถึงขีดความสามารถในการทำหน้าที่รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้เห็นการเตรียมการและการฝึกในวันนี้แล้ว ดีใจที่เห็นการยิงเข้าเป้าทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีและปืนต่อสู้อากาศยาน และปืนใหญ่รักษาฝั่ง

สิ่งที่เราฝึกเหนื่อยกันมาทั้งหมดเราไม่รู้ว่าวันไหนเราต้องใช้ แต่วันนี้เราบอกสังคมเราบอกคนไทยให้รู้ว่า ถ้าต้องใช้กองทัพเรือพร้อม

คำว่าพร้อมเกิดจากการยิงแล้วถูกเป้า ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเราพร้อมในการรักษาฐานขุดเจาะน้ำมัน ท่าเรือโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สนามบิน ให้การดำเนินการของธุรกิจต่างๆในประเทศนี้ไม่มีผลกระทบหากเกิดใครรุกราน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกและรักษาคุณภาพที่แสดงออกในวันนี้ให้คงไว้ตลอดไป