ข่าวประจำวัน » ทหารพร้อมแล้ว ! ผบ.สส.นำเหล่าทัพปลุก พระมหาจักพรรดิฯ กำลังใจก่อนบุก

ทหารพร้อมแล้ว ! ผบ.สส.นำเหล่าทัพปลุก พระมหาจักพรรดิฯ กำลังใจก่อนบุก

13 May 2024
412   0

เพิ่มกำลังแผ่นดิน !!!

”ผบ.อ๊อบ” นำ ทีม ทัพไทย
ร่วมสวดมนต์เพิ่มกำลังแผ่นดิน
อดีตผบ.ทหารสูงสุด ร่วม
“หลวงตาม้า” นำพระเกจิ ภาวนาจารย์
จากวัดดัง เหนือ ใต้ อิสาน กทม.
นั่งปรกอธิษฐานจิต
พิธีเททองหล่อ
พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดี

.

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเมตตาจากพระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดี และการสวดมนต์เพิ่มกำลังแผ่นดิน วันนี้ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา08.45 น.

พร้อมทั้งได้รับเมตตาพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีเททองหล่อ พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีประกอบด้วย พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย ฉนฺทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม กทม., พระครูรัตนสิกขการ (หลวงพ่อประสูติ ปิยธมฺโม) วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (วัดในเตา) จ.ตรัง, พระอาจารย์ปฐวี ปภากโร (หลวงพ่อตู่) ที่พักสงฆ์ทศพร บ้านสิงห์ จ.ยโสธร, พระครูบาเสาร์ห้า ปญฺญาวชิโร สำนักสงฆ์อุดมศรีสุข อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยจัดให้มีการประกอบพิธีเททอง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย ในเวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา

จากนั้น ในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ได้จัดให้มีการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิ และการบรรยายธรรม ตามลำดับ โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดี กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปางนาคปรกที่กองบัญชาการกองทัพไทยจัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานบนหอพระ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย และมอบให้หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออันเชิญไปประดิษฐาน ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการบูชาของกำลังพลและครอบครัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๔ ปี การสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย