ข่าวประจำวัน » ทหารผ่านศึกพรึบ ! เดินขบวนกลางกรุงเทพฯ

ทหารผ่านศึกพรึบ ! เดินขบวนกลางกรุงเทพฯ

3 February 2024
366   0

เชิดชูเกียรติทหารกล้า ‘วันทหารผ่านศึก’ รำลึกถึงวีรกรรมการปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ
.
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
.
โดยในเวลา 08.45 น. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี 2568 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
.
พร้อมได้กล่าวคำปราศรัยว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราช มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และมีความสงบร่มเย็น เพราะความเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลานไทย
.
ซึ่งวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารกล้า สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติสืบไป รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสงเคราะห์เพื่อให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเหมาะสมกับสถานภาพ งบประมาณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชิดชูเกียรติ การเผยแพร่วีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึก ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการสนามพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่ในขณะนี้ พร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป
.
สุทินกล่าวต่อว่า ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจอันเข้มแข็ง ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราตลอดไป
.
ทั้งนี้ การจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ทหารผ่านศึกได้จัดขบวนพาเหรด นำโดย พล.อ. เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) พร้อมทหารผ่านศึกในสมรภูมิรบต่างๆ กว่า 1,000 คน เดินมายัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับบริเวณตลอดสองข้างทาง
.
สำหรับทหารผ่านศึกที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 ที่ทุพพลภาพหรือพิการดีเด่น ประจำปี 2567 ได้แก่
.
อาสาสมัครทหารพราน มานัส สุทธิใส ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา อีกทั้งยังมีกิจการด้านการค้าขาย
สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค ได้แก่ พ.อ. สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา
ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคเหนือ พลทหาร ภิญโญ คงปัญญา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคกลาง พลทหาร บุญจันทร์ มัทนัง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิบตรี เจริญศักดิ์ ชูสง
.
ส่วนทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับรางวัลชมเชยในภาคอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก
.
ทั้งนี้ พิธีวางพวงมาลาเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นการวางพวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ และทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ
.
สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ ‘เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก’ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย
.
ภาพ: ณาฌารัฐ​ ภักดีอาสา