ข่าวประจำวัน » ทรัพย์สินลุงตู่ ! ปปช.พบ มีถึง 126.66 ล้านบาท

ทรัพย์สินลุงตู่ ! ปปช.พบ มีถึง 126.66 ล้านบาท

19 November 2023
483   0

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีกำหนดเปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน คณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีพ้นตำแหน่ง 5 ก.ย.2566 อีกหลายคนในเร็วนี้ 


สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  ย้อนดูทรัพย์สินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  หลังยึดอำนาจปี 2557  หรือเมื่อ 9 ปีที่แล้ว 

           วันที่ 31 ต.ค.2557  สำนักงาน ป.ป.ช เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 128,664,535 บาท แบ่งเป็น

              พล.อ.ประยุทธ์ 102,317,152 บาท  ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 58,967,022 บาท, เงินลงทุน 9 แห่ง 23,072,380 บาท, ที่ดิน 2 แปลง 2,284,750 บาท, โรงเรือนฯ 2 ล้านบาท, ยานพาหนะ 4 คัน 11.8 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 4 รายการ 4,193,000 บาท 

              นางนราพร 26,347,382 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 7,977,382 บาท, ที่ดิน 3 แปลง (1 แปลงร่วมกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น) 5,350,000 บาท, โรงเรือนฯ 2 ล้านบาท, ยานพาหนะ 1 คัน 3.5 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 1 รายการ 7,520,000 บาท

              หนี้สินทั้งสิ้น 654,745 บาท เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 327,372 บาท ของนางนราพร 327,372 บาท

              มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,009,790 บาท

             รายได้ทั้งหมด 25,838,007 บาท เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 25,484,471 บาท (เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง 11,403,174 บาท, ดอกเบี้ยเงินฝาก 14,589,610 บาท, กำไรจากเงินกองทุนและหลักทรัพย์ 2,453,687 บาท, ธนาคารทหารไทยฯ 1,038,000 บาท, เงินลงขันจากน้องเพื่อปลูกบ้านไม้ต่อ 6 ล้านบาท) ของนางนราพร 353,535 บาท (เงินบำนาญ 301,664 บาท, ดอกเบี้ยเงินฝาก 51,871 บาท)

                รายจ่ายทั้งหมด 478,476,594 บาท เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 478,010,594 บาท (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8.5 แสนบาท, ผ่อนเงินกู้ 216,000 บาท, อุปการะเลี้ยงดูบิดา (ปลูกบ้าน) 5.4 ล้านบาท, เงินบริจาค 4.5 หมื่นบาท, เงินคืนกองกลางให้พ่อและน้อง 267,999,594 บาท, มอบเงินให้ลูก 198,500,000 บาท)

            ที่น่าสนใจคือ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับเงินมรดกจากขายที่ดินของ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 จำนวนเงิน 540 ล้านบาท  หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ แบ่งเงินคืนกองกลางให้กับพ่อและน้อง งวดแรก 140 ล้าน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และล่าสุดแบ่งให้ทั้งสิ้น 267,999,594 บาท และมอบเงินให้ลูก 198,500,000 บาท

INFO PRAS