ข่าวประจำวัน » ถวายสัตย์ครั้งใหญ่ ! การท่าฯนำพนง.ทั่วปท. ประกาศจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์

ถวายสัตย์ครั้งใหญ่ ! การท่าฯนำพนง.ทั่วปท. ประกาศจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์

6 May 2024
374   0

AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2567 พร้อมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ AOT เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วย ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองกว่า 2,500 คนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกันนี้ ณ ท่าอากาศยานอีก 4 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ AOT ยังได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณอีกด้วย

ขอบพระคุณข้อมูลจาก AOT