ข่าวประจำวัน » ถวายคืนพระราชอำนาจ คือ หลักจิตวิทยา ! ดร.อาทิตย์ ชี้ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจอยู่แล้ว

ถวายคืนพระราชอำนาจ คือ หลักจิตวิทยา ! ดร.อาทิตย์ ชี้ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจอยู่แล้ว

8 July 2024
13   0

ถวายคืนพระราชอำนาจ คือ หลักจิตวิทยา ! ดร.อาทิตย์ ชี้ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจอยู่แล้ว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภาได้กล่าวว่า หากรัฐบาลล่มสลายและการเมืองล้มเหลวไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ แทนที่จะให้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจเป็นวงจรอุบาทว์ไม่มีที่สิ้นสุด ทางรอดที่ยังมีอยู่ต้องให้พระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระราชอำนาจที่ชอบธรรมอยู่แล้ว กอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เข้าสู่ทำนองคลองธรรม

ปฏิรูปสังคายนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เข้าสู่สังคมธรรมาธิปไตยด้วยวิถีราชประชาสมาสัย เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริง

อาณาประชาราษฎร์ต้องออกมาเรียกร้องขอให้พระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจกอบกู้ประเทศชาติจรรโลงบ้านเมือง

การถวายคืนพระราชอำนาจ เป็นคำขอร้องจากประชาชน เป็นจิตวิทยา แต่ท่านมีอำนาจอยู่แล้ว ดร.อาทิตย์ กล่าวในที่สุด