ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ตามรอยสมเด็จย่า ! พลตำรวจตรี ประกอบ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พัฒนาและซ่อมแซม ฐานปฏิบัติการหมวด ตชด. 503

#ตามรอยสมเด็จย่า ! พลตำรวจตรี ประกอบ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พัฒนาและซ่อมแซม ฐานปฏิบัติการหมวด ตชด. 503

20 January 2023
207   0

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น.

พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้เชิญคุณแม่บัวคำ และคณะ ตรวจเยี่ยม กำลังพล ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายสนามศรีสังวาลย์ กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335
โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้…
..

เมื่อ .. ๒๕๐๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ ..ถึงวันที่ .. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนณี เสด็จพระราชดำเนินแปพระราชฐาน ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ... เสริม ยะคะเสน ผกก.ตชด. เขต ค่ายดารารัศมี ได้รับคำสั่งให้จัด กำลังถวายอารักขาฯ จึงได้จัดให้ ... สล้าง บุนนาค และ ...ประพันธ์ ยุกตานนท์ ผบ.มว.ตชด. ที่ 503.นาหวายเป็นผู้บังคับหมวด ถวายอารักขาฯ สมเด็จพระ บรมราชชนณี ทรงรู้จักตำรวจชายแดน เป็นทางการตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

   

   ในเดือน .. ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนณี ได้เสด็พระราชดำเนิน แป พระราชฐาน พระตำหนักภูพิงศ์ราชนิเวศน์ จว. เชียงใหม่ ในครั้งนั้นได้ทรเสด็จ เยือนฐาน ปฏิบัติการ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 0 .นาหวาย .เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เมื่อ  ทอดพระเนตรเห็นสภาพอาคารที่ทำการและที่พักตำรวจไม่คงทนจึง พระราชทานพระราชทรัพย์   ส่วนองค์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อสร้างที่ทำการฐาน ปฏิบัติการขึ้นมาใหม่

     เมื่อวันที่ 23.. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนณี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ หมวด ตชด. 503ครั้งที่ 6 ทรงกรุณาโปรดเกล้า เปิด ที่ทำการ ฐาน ปฏิบัติการ หมวด ดชด. 503 พระราชทานชื่อว่าค่ายสนามครีสังวาลย์และได้ทรงปลูกตันลิ้นจี่

หน้าที่ทำการ จำนวน ต้น ยังความปราบปลื้มแก่ ตชด. หา ที่สุดไม่ได้

 

 

ด้วยความเก่าแก่ของอาคารกว่า 60 ปี แต่ยังคงสภาพอยู่ได้ถึงปัจจุบัน ก็ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน คอยดูแลซ่อมแซม มาโดยตลอด แต่ปัจจุบันอาคารมีการชำรุดอย่างมาก จำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพเดิม และหากมีงบประมาณเพียงพอ อาจทำเป็นพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จย่า ให้ ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า สืบต่อไป

ซึ่งแม่เลี้ยงบัวคำและคณะจะได้ประชุมหารือ แนวทางในการสนับสนุนต่อไป.