ข่าวประจำวัน » ด่วน อายัดตัวทักษิณ ! อัยการสูงสุดสั่งแล้ว คดี 112 พักโทษเหลว

ด่วน อายัดตัวทักษิณ ! อัยการสูงสุดสั่งแล้ว คดี 112 พักโทษเหลว

5 February 2024
2438   0

วันนี้ (5 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊ก “วิรังรอง ทัพพะรังสี” ของนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) ได้โพสต์หนังสือ 2 ฉบับ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ฉบับแรก เป็นเอกสารลับจากสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 ระบุว่าตามที่ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ได้มีหนังสือ ขอทราบข้อเท็จจริง และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น

สํานักงานอัยการสูงสุดได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กรณีนายทักษิณ ชินวัตร แล้ว ขอแจ้งข้อเท็จจริงตามประเด็นของหนังสือ ดังนี้

1. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้ส่งสํานวนการสอบสวน ในรายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ไปยังพนักงานอัยการ ที่มีอํานาจพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

2. อัยการสูงสุดได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดทั้งสองข้อหาไว้แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกจําคุกตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ประสานไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ขอให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเข้าไปดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครให้เข้าไปในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ผู้ต้องหาถูกจําคุกอยู่เพื่อดําเนินการดังกล่าวได้ กรณีมีเหตุขัดข้องทําให้พนักงานสอบสวนและ พนักงานอัยการยังไม่อาจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาดังกล่าวได้ *พนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ้งการอายัดตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวแล้ว* และประสานงานขอให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคําผู้ต้องหาในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยเร่งด่วน เมื่อได้รับแจ้งกําหนด วันเวลาและสถานที่จากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะเข้าร่วมทําการสอบสวนต่อไป

อีกฉบับหนึ่ง เป็นหนังสือจาก พ.ต.อ.ทองศูนย์ อุ่นวงศ์ รองผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) แจ้งข้อมูลการดําเนินคดี อ้างถึง หนังสือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ที่ 01/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี *มีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวจริง* ซึ่งเป็นคดีที่กล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายไทย ได้กระทําลงนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนหนึ่งคนใดในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการสํานักงานการสอบสวน และให้ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้รักษาการแทน เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ทําการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นและส่งสํานวนการสอบสวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว ต่อมาหลังจากที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา *พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมหารือ แนวทางการสอบสวน เพื่อจัดเตรียมเอกสารสําหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคํา* โดยมีหนังสือแจ้งการอายัดตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร พร้อมกับประสานงานขอให้พนักงานอัยการและพนักงาน สอบสวน เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคําผู้ต้องหา ซึ่งเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งว่าผู้ต้องหามีอาการ เจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ กรณีดังกล่าว หากได้รับการแจ้งประสานจากเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานครถึงความพร้อมเมื่อใด พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะเข้าทําการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคําผู้ต้องหาโดยทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ