ข่าวประจำวัน » ด่วน มติกกต.เอกฉันท์ ! ชงศาลรธน.ยุบกก.คดีแก้ม.112ชี้เข้าข่ายล้มปค.

ด่วน มติกกต.เอกฉันท์ ! ชงศาลรธน.ยุบกก.คดีแก้ม.112ชี้เข้าข่ายล้มปค.

12 March 2024
539   0

12 มีนาคม – มีรายงานว่าที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล แล้วตัดสิทธิ #กรรมการบริหารพรรค จากกรณีก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทำของ นาย #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ และ #พรรคก้าวไกล ที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา #มาตรา112 แล้วใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยก่อนที่ประชุมมีมติดังกล่าวได้มีการพิจารณาผลการศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และความเห็นที่สำนักงานกกต.เสนอ ว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา92 (1) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560