ข่าวประจำวัน » ด่วน น้องธนาธรโดนแล้ว ! อัยการสั่งฟ้องศาล ให้สินบนที่ดินพระมหากษัตริย์

ด่วน น้องธนาธรโดนแล้ว ! อัยการสั่งฟ้องศาล ให้สินบนที่ดินพระมหากษัตริย์

20 September 2023
3678   0

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กรณีพนักงานอัยการ ยื่นฟ้องนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ (น้องชายนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ) กล่าวหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานฯ และร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการเช่า ที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ชิดลม) ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โดยเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าวันนี้ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบกลางนัดสอบคําให้การจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อท 152/2566 ระหว่าง พนักงาน อัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 โจทก์ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ จําเลย ฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ และร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ ผู้อื่นให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

โดยเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด และกระทําไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 83, 84, 144 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 123/5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4, 176, 198

ศาลสอบคําให้การจําเลยวันนี้ โจทก์ จําเลย และทนายจําเลย มาศาลก่อนเริ่มพิจารณา ศาลได้แจ้งสิทธิให้จําเลยทราบแล้วตามบันทึกรายการแจ้งสิทธิ ที่แนบท้ายรายงานกระบวนพิจารณาฉบับนี้ และสอบถามจําเลยเรื่องทนายความ จําเลยแถลงว่ามีทนายความแล้ว ศาลจึงอ่านและอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง จําเลยให้การปฏิเสธตามคําให้การของจําเลย ที่ยื่นต่อศาลฉบับลงวันที่วันนี้

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา

นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา