ข่าวประจำวัน » ด่วน คุกน้องธนาธร ! 6 เดือน คดีติดสินบน20ล้าน เช่าที่ดินพระมหากษัตริย์

ด่วน คุกน้องธนาธร ! 6 เดือน คดีติดสินบน20ล้าน เช่าที่ดินพระมหากษัตริย์

20 May 2024
305   0

วันที่ 20 พ.ค.2567 กรณีพนักงานอัยการปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหารบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์จํากัด จำเลย ซึ่งเป็น น้องชายนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ และประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจูงใจให้กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และได้กระทำไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล และเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล 

ใน คดีสินบน20ล้าน กรณีมีการกล่าวหา จำเลย ว่า ติดสินบนเจ้าพนักงาน และนายหน้าเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2 แปลงใน ซอยร่วมฤดี และ ย่านชิดลม 

ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  มีคำ พิพากษา ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 ประกอบมาตรา 84 พรป.ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา84 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน 

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 ประกอบ 84 เพียงบทเดียว จำคุก 8 เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์เเก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ให้ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 หนึ่งในสี่ คงจำคุก 6 เดือน