ข่าวประจำวัน » ด่วน!รัฐบาลวุ่นอีก ‘กฤษฎา’ ไม่พอใจแบ่งงาน ลาออก รมช.คลัง

ด่วน!รัฐบาลวุ่นอีก ‘กฤษฎา’ ไม่พอใจแบ่งงาน ลาออก รมช.คลัง

8 May 2024
142   0

ด่วน กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรมช.คลัง กับ เศรษฐาแล้ว คาดปมน้อยใจแบ่งงานน้อย ล่าสุดได้ยกเลิกภาระกิจทั้งหมดในกระทรวงการคลังแล้ว

(8พ.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่วานนี้(7 พ.ค.67) นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานให้ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ประกอบด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กำกับดูแลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช. เพื่อปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการสั่ง อนุมัติ กำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงการคลัง 

ล่าสุดวันนี้ มีกระแสข่าวว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจ้งลาออกจากตำแหน่งรมช.จากนายเศรษฐา ทวิสิน นายรัฐมนตรี ตั้งแต่วันนี้ 8 พ.ค.นี้ และล่าสุด มีรายงานว่า นายกฤษฎาได้ยกเลิกภารกิจ ในกระทรวงการคลังวันพรุ่งนี้แล้ว

สาเหตุการลาออกจากรมช.คาดว่า เกิดจากน้อยใจเรื่องการแบ่งงาน ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯน้อยลงจากเดิม โดยได้กำกับดูแลเพียง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ส่วนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงการคลัง การยาสูบแห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. 

ขณะที่ อีก 2 รมช. จากพรรคเพื่อไทย คือ นายจุลพันธ์ ได้กำกับ 3 กรมรายได้สำคัญ อย่าง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ กรมสรรพสามิต รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) องค์การสุรา โรงงานไพ่ และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ส่วนนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลังน้องใหม่สายเลือกพรรคเพื่อไทยเช่นกัน ได้กำกับดูแลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ กรมธนารักษ์ สำหรับ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นายพิชัยจะกำกับดูแลด้วยตัวเอง