ข่าวประจำวัน » ดร.อาทิตย์มาแล้ว ! ยันไทยต้องปกครองในระบอบสังคมธรรมมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ดร.อาทิตย์มาแล้ว ! ยันไทยต้องปกครองในระบอบสังคมธรรมมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

16 February 2024
387   0

16 ก.พ.2567 – ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เราหวังมาโดยตลอดว่า ถ้าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แล้วนั่นคืออุดมการณ์ที่สุด

แต่ตลอดมา เราได้แต่ประชาธิปไตยจอมปลอม ประชาธิปไตยบิดเบี้ยว ประชาธิปไตยสามานย์ ที่ไม่ได้นำความมั่นคง สงบสันติสุขเจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรม อย่างแท้จริงมาสู่ชาติบ้านเมืองและประชาชนเลย ตรงกันข้ามกลับนำความขัดแย้ง แตกแยกและความเหลื่อมล้ำมาสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต

เราต้องกำหนดออกแบบให้ชัดเจนขึ้นไปอีก ไม่ใช่เพียงประชาธิปไตย แต่ต้องเป็น ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และกำกับโดยแนวทางของสังคมสวัสดิการ ซึ่งแตกต่างจากสังคมนิยมเต็มรูปแบบ ทุนนิยมเสรี รัฐสวัสดิการหรือ ประชานิยม

ไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่นำไปสู่การผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อยที่สร้างความเหลื่อมล้ำในชาติแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา คนจนยิ่งจนลง คนรวยก็ยิ่งรวยขึ้น

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มาตั้งแต่เริ่มต้นกำเนิดประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศสยามและประเทศไทย

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของประชาชนคนในชาติ โดยไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่เป็นพรรคใดเป็นพวกใด จึงสามารถจรรโลงกอบกู้ประเทศชาติไทยให้อยู่ยั้งยืนยงได้

หากประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วไซร้ หรือหากเราใช้ระบบการเลือกตั้งแบบประเทศอื่น เราก็จะสูญเสียความเป็นศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติ แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ประเทศไทยคงถึงการล่มสลายไม่สามารถคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

และนั่นเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่า พระมหากษัตริย์ประมุขของประเทศไทย เป็นความมั่นคงของชาติ

ความเป็นประมุขของพระมหากษัตริย์ไทย ต้องเป็นประมุขที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นแต่ในนาม หรือเป็นเฉพาะในทางพิธีกรรม

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่เจว็ด

พระมหกษัตริย์ในฐานะประมุข จึงต้องมีพระราชอำนาจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญใน 2 ด้าน คือ

1. ความมั่นคงของชาติ

2. ความผาสุกของประชาชน (ทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยก)

ความมั่นคง และความยืนยงคงอยู่ ของชาติไทยและความผาสุกของประชาชนไทย ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างขาดมิได้

ผู้ใดต้องการเปลี่ยนแปลงยกเลิกล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จากความเป็นประมุขของประเทศไทย ย่อมล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติไทย