ข่าวประจำวัน » ซ้อมรบ ! แม่ทัพ 1 นำทหารรักษาพระองค์ เคลื่อนไหว ด้วยกระสุนจริงรบต้องชนะ

ซ้อมรบ ! แม่ทัพ 1 นำทหารรักษาพระองค์ เคลื่อนไหว ด้วยกระสุนจริงรบต้องชนะ

2 April 2024
371   0

กองพลทหารคอแดง
ฝึกภาค กองพันผสม

“แม่ทัพภาค1” ตรวจการฝึก
กองพันผสม ราบ-ม้า-ปืน
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
RDF ร.31 รอ.ฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ลั่น ต้องพร้อมรบ
ฝึกอย่างที่จะรบ
ถ้ารบต้องชนะ

พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบ เป็นหน่วยกองพันผสม ของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี โดยมี พลตรี สิทธิพร จุลปานะ ผู้บัญชากองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ต้อนรับ

โดย แม่ทัพภาคที่ 1 รับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก และตรวจสอบ เป็นหน่วยกองพันผสม กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และ ชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (LFX) จากหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยหลัก
ร่วมกับหน่วยทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และส่วนสนับสนุนการช่วยรบ ของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ณ. พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ และ นวัตกรรม หน่วยที่ได้พัฒนาสำหรับการรบสมัยใหม่ ที่นำมาใช้ในการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยคุกคาม รูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้พบปะ และให้โอวาท แก่กำลังพลหน่วยรับการฝึก โดยการฝึก กองพันผสม เป็น การฝึก การอำนวยการยุทธ และ การส่งกำลัง ของหน่วย ซึ่งเริ่มจากการการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด , กองร้อย กองพัน เพื่อพัฒนาการฝึกมาตามลำดับ ให้มีขีดความสามารถรองรับภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกงานการฝึก จะต้องมีการพัฒนาการฝึก ให้สอดคล้องกับการรบสมัยใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการเพิ่มพูน ทักษะ และขีดความสามารถของกำลังพลให้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติเป็นบุคคล และ เป็นหน่วย และ ที่สำคัญคือ การสร้างความพร้อมรบ ฝึกอย่างที่จะรบ ถ้ารบต้องชนะ