ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ชูวิทย์ ผู้กล้า ! ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูให้ชูวิทย์ ต้นแบบคุณธรรมความกล้าหาญ

#ชูวิทย์ ผู้กล้า ! ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูให้ชูวิทย์ ต้นแบบคุณธรรมความกล้าหาญ

14 February 2023
606   0

 

มหาวิทยาลัยรังสิต
มอบรางวัลสุริยเทพ
แก่ คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมพลังแห่งปัญญา และการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย โดยพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือการเฟ้นหาบุคคลต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมทั้งความสำเร็จในสัมมาชีพและมีความประจักษ์ในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชักนำสังคมไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบนรากฐานของหลักธรรม ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล สร้างความยุติธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม

จากปณิธานดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างของบุคคลที่กล้าหาญ ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคม โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล หรืออำนาจใด ผลักดันสังคมไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย

ในฐานะพลเมือง คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ทำหน้าที่ในการสืบค้น หาข้อเท็จจริง โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการหาข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่แม่นยำ เกิดจากการติดตาม เฝ้าระวัง และนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การตีแผ่ความจริงของการทุจริตคอรัปชันวงการต่าง ๆ เกิดเป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้เห็นพลังของภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิตได้เคยมอบรางวัลสุริยเทพ มาก่อนหน้านี้สองครั้งกล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบให้แก่ ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิดชูเกียรติคุณงาม ความดี แก่สังคมและประเทศชาติ ด้านงานยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณี วรยุทธ อยู่วิทยา หลุดคดี ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม และนำไปสู่ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบรางวัลให้แก่ วิเชียร ชิณวงษ์ วีรบุรุษแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรฯ เชิดชูเกียรติความกล้าหาญและความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีนำเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายทุนใหญ่และพวก ขณะกำลังลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนและฆ่าเสือดำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ มอบรางวัลให้แก่
คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เชิดชูเกียรติคุณธรรม ความกล้าหาญในการตีแผ่ความจริง เพื่อปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน เป็นผู้ที่เปิดโปงตีแผ่ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส เพื่อปราบปรามการทุจริตคอรัปชันในหลายวงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ