ข่าวประจำวัน » ชักระทึก !! ผบ.สส.เรียกหน่วยขึ้นตรงทบ.ประชุม ท่ามกลางกระแสรัฐประหาร

ชักระทึก !! ผบ.สส.เรียกหน่วยขึ้นตรงทบ.ประชุม ท่ามกลางกระแสรัฐประหาร

21 June 2024
14   0

“บิ๊กต่อ” ประชุม หน่วยขึ้นตรงทบ.
ลั่น ทบ.ต้องทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคง ทั้งในภูมิภาค-สถานการณ์โลก
ขอบคุณทุกหน่วย ที่ช่วยกันพัฒนา ทบ.
ขอบคุณทหารชายแดน
พร้อมกำชัย ผบ.หน่วยดูแลพลทหารใกล้ชิด หลังฝึกหลักสูตรทหารใหม่ จบ

.

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ช่วยกันปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมพัฒนากองทัพบก สู่องค์กรที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและในสถานการณ์โลก

โดยขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ ร่วมขยายผลการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสู่หน่วยปฏิบัติในทุกระดับในส่วนของสถานการณ์ตามแนวชายแดน

และ ได้ขอบคุณกองกำลังป้องกันชายแดนในทุกพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการจับกุมนั้นเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องตามทิศทางการลำเลียงของขบวนการ โดยกำชับให้หน่วยอาศัยความร่วมมือกับส่วนต่างๆ ขยายผลและการจับกุม

สำหรับการฝึกทหารกองประจำการ ซึ่งปัจจุบันได้เสร็จสิ้นการฝึกแล้ว ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผล ทบทวนหลังการปฏิบัติว่าต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องใด เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลและการฝึกให้มีความเหมาะสม

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทางการดูแลทหารกองประจำการของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องลงไปกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนกองทัพบกให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพ ทันสมัย และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน