ข่าวประจำวัน » ชักทะแม่งๆ ! ผบ.ทบ.นำเหล่านายพลถวายสัตย์ จะจงรักภักดี ด้วยคาถาดวงตรามหาจักรี

ชักทะแม่งๆ ! ผบ.ทบ.นำเหล่านายพลถวายสัตย์ จะจงรักภักดี ด้วยคาถาดวงตรามหาจักรี

2 April 2024
628   0

วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อความระบุว่า

นายพล เมษาฯ

.
ผบ.ทบ.นำ
8 พลเอก ใหม่
15 พลโท 26 พลตรีใหม่
ถวายบังคม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
แสดงความจงรักภักดี
กล่าวคาถา ในดวงตรามหาจักรี
ลั่น ข้าพระพุทธเจ้า จะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต
ขอ ภาคภูมิใจ-สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อชาติบ้านเมือง
รักษาไว้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ชาติบ้านเมือง
เป็นปึกแผ่นมั่นคง

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปี 2567 (วาระ เม.ย.67) ที่คำสั่งมีผล วันนี้( 1 เม.ย.67) ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

โดยได้นำนายทหารชั้นนายพล ในระดับพลเอก 8 นาย, พลโท 15 นาย และพลตรี 26 นาย รวม 49 นาย ถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และกล่าวแสดงความยินดี ว่า “ขอให้ภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อชาติบ้านเมืองและส่วนรวม ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ขีดความสามารถทั้งปวง ปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาท และนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำมาพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งปวงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่การเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำในภูมิภาค

โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมเกียรติ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้กับหน่วยและกองทัพบก ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้ชาติบ้านเมือง มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น พล.อ.เจริญชัย ได้นำนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น กระทำพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.อ.เจริญชัย ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งและพร้อมเพรียง และถวายบังคม ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของทหาร