ข่าวประจำวัน » จุดตายของ ข้าวสาร อายุ 10 ปีคุ้มเสี่ยง หรือไม่ ?

จุดตายของ ข้าวสาร อายุ 10 ปีคุ้มเสี่ยง หรือไม่ ?

13 May 2024
258   0

จุดตายของ ข้าวสาร อายุ 10 ปี
คุ้มเสี่ยง หรือไม่ ?

มารู้จัก PL LAW กัน

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ เทียบได้กับกฎหมายที่บังคับใช้ในนานาอารยะประเทศที่นักธุรกิจรู้จักกันดีในนามของ “Product Liability Law” หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า “PL Law”

เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในการเยียวยาความเสียหาย ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ ปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ผู้ใช้สินค้า หากมีความความผิดปกติต่างๆ เกิดแก่ร่างกาย

โดยความมุ่งหวังให้ การพิสูจน์ตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ตกเป็นของผู้ผลิต แทนผู้บริโภค รวมถึงลดขั้นตอนต่างๆ ในด้านการฟ้องร้องให้เหลือน้อยที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

แปลว่า คนไทยหรือชาติใด ซื้อข้าวสารอายุ 10 ปีไปกิน แล้วป่วย จะสามารถฟ้องรัฐบาลไทยได้ทุกคน
บนค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนทุกอย่าง เป็นของรัฐบาลไทยเอง

ขายได้เงินร้อย
โดนฟ้องเสียเงินล้านๆ?

คุ้มหรือไม่??

วิศวนเกษตรกร#1
13 พฤษภาคม 2567