ข่าวประจำวัน » จี้เอาทักษิณกลับคุก ! คปท.บุกกรมราชทัณฑ์ หลังอ้างป่วย

จี้เอาทักษิณกลับคุก ! คปท.บุกกรมราชทัณฑ์ หลังอ้างป่วย

14 December 2023
392   0

เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)​
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอให้รีบนำตัว ผู้ต้องขังเด็ดขาดทักษิณ ชินวัตร กลับเรือนจำ
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์
​ภายหลังที่ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ได้อ้างสิทธิในการเป็นผู้ป่วยแล้วย้ายมารักษาตัวนอกเรือนจำ เมื่อคืนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และกรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้มีการรักษาตัวต่อหลังจากที่ผ่านไป ๖๐ วันนั้น โดยอ้างความเห็นของคณะแพทย์ที่อ้างว่ามีการผ่าตัดใหญ่ของนักโทษนั้น
​จนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า ๑๑๔ วันและใกล้จะครบ ๑๒๐ วันที่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ต้องให้ท่านได้อนุญาตการรักษาตัวนอกเรือนจำต่อไปหรือไม่นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงที่ น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเป็นบุตรสาวของ นช.ทักษิณ ชินวัตร ได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า อาการของ นช.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ระหว่างการ พักฟื้นร่างกาย
​เครือข่ายนักศึกษาประชานปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เห็นว่ากระบวนการอ้างระเบียบการรักษาตัวนอกเรือนจำ ที่พา นช.ทักษิณ ชินวัตร ออกมานอนที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ต้นได้มาถึงทางเลือกที่จะอ้างอาการเจ็บป่วยไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากการนอนพักฟื้นร่างกายหลังอ้างการผ่าตัดนั้น ระเบียบกรมราชทัณฑ์ให้รีบนำกลับมานอนพักฟื้นได้ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งมีศักยภาพในการรับผู้ต้องขังเด็ดขาดมานอนรักษาตัวในระยะพักฟื้นได้
​การจะอนุญาตให้มีการนอนพักฟื้นตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจต่อหลังจากครบ ๑๒๐ วัน อาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา ๑๕๗ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเลือกปฏิบัติอันเป็นคุณเป็นโทษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ​
​ทั้งนี้ภายหลังที่สังคมได้ติดตามกระบวนการอ้างระเบียบพา นช.ทักษิณ ชินวัตร ออกมาจากเรือนจำตลอดเวลาที่ผ่านมา กลับพบว่า กรมราชทัณฑ์ได้เร่งรีบประกาศ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับใหม่ที่ประกาศให้มีการกำหนดพื้นที่กุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น
​คปท.มีความเป็นห่วงว่า กระบวนการยุติธรรมไทย กำลังเร่งออกระเบียบและการใช้ระเบียบ เพื่อเอื้ออภิสิทธิ์แก่ นช.ทักษิณ ชินวัตร เป็นการเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากตั้งแต่กระบวนการแรกก็อ้างระเบียบในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลา ๑๑๔ วันอ้าง
ผ่าตัดใหญ่ ๒ ครั้ง มาจนถึงปัจจุบันก็มีการประกาศใช้ ระเบียบการกำหนดพื้นที่ต้องขังใหม่แทนเรือนจำ คปท.เห็นว่า นี่เป็นการวางแผนใช้ระเบียบพาตัวผู้ต้องขังเพียง ๑ คน ไม่ให้ติดเรือนจำจริงแม้แต่วันเดียว เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่กุมขังใหม่นั้น เป็นที่เข้าใจได้ว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร จะได้ใชสิทธิ์ ระเบียบใหม่เป็นคนแรก ซึ่งก็เท่ากับว่า ผู้ต้องขังเด็ดขาด ทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังตามหมายศาลคดีทุจริต คอรัปชั่น จะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว คือ วันแรกก็เบิกตัวมานอน โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อครบ ๑๒๐ วันก็อ้างระเบียบกำหนดให้บ้านจันทร์ส่องหล่า เป็นที่กุมขังอื่นตามระเบียบ และเมื่อเข้าหลักเกณฑ์พักโทษ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก็ได้รับการพักโทษ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ อีกครั้ง การกระทำโดยร่วมกันอ้างระเบียบเช่นนี้เท่ากับ เป็นการทำลายคำพิพากษาของศาล ด้วยระเบียบของกรมราชทัณฑ์
​ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เห็นว่า การร่วมกันใช้ระเบียบเป็นข้ออ้างสำหรับการพาตัวนักโทษต้องขังเด็ดขาดเพียงคนเดียว เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งกระดาน และเป็นการทำลายคำพิพากษาของอำนาจตุลาการ ด้วยระเบียบราชการจากฝ่ายบริหาร เราจึงขอเรียกร้อง ดังนี้
​๑.กรณีการประกาศใช้ระเบียบ กำหนดสถานที่กุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนั้น นช.ทักษิณ ชินวัตร เข้าหลักเกณฑ์ในการใช้ระเบียบข้อนี้ หรือไม่อย่างไร โดยทั้งนี้ อยากให้ท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทางสังคม ความเป็นธรรมที่ไม่ใช่แค่ระเบียบราชทัณฑ์เข้าประกอบการตัดสินใจ เนื่องจาก นช.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดคดีทุจริต คอรัปชั่น ที่ยังไม่ได้เข้าสู่เรือนจำแม้แต่วันเดียว การประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับใหม่ และการบังคับใช้ทันที เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งเท่ากับเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งจะกลายเป็นตราบาปที่ลบไม่ออกจากกระบวนการยุติธรรมไทยต่อไป
​๒.ขอให้เร่งนำตัว ผู้ต้องขังเด็ดขาดทักษิณ ชินวัตร กลับเรือนจำโดยทันที เนื่องจากตามคำสัมภาษณ์ของ น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร นั้นเป็นที่ยืนยันชัดเจนว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ในระหว่างการพักฟื้นจากการผ่าตัด นั่นย่อมสามารถนำตัวมานอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ทันที เนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีห้องพิเศษที่สามารถใช้ในการนอนพักฟื้นได้
​๓.เราขอให้ท่านรักษากระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้กฎหมายมากกว่าการให้อภิสิทธิ์ แก่ใครคนใดคนหนึ่ง ตามศักดิ์ศรีข้าราชการฝ่ายยุติธรรม
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยเร่งด่วน
ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้จากการใช้อำนาจที่เป็นธรรม
ขอแสดงความนับถือ

นายพิชิต ไชยมงคล ​​​​​​​นายนัสเซอร์ ยีหมะ