ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #จับโป๊ะ ล้มรธน. ! สว.สมชายแฉ เพราะอยากให้แก้ สส.ทุจริตกับงบประมาณได้

#จับโป๊ะ ล้มรธน. ! สว.สมชายแฉ เพราะอยากให้แก้ สส.ทุจริตกับงบประมาณได้

14 August 2023
486   0

 

14 ส.ค.2566-นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ”รัฐธรรมนูญปราบโกงที่ใครบางคนอยากล้มแล้วร่างใหม่ ?” ระบุว่า EP.1 มาตรา144 พรบ.งบประมาณที่มีข้อจำกัดห้ามสส. สว. มีส่วนได้เสีย มาตรา144 ถือเป็น1ในมาตราหลักในรัฐธรรมนูญ2560ที่มีหลายฝ่าย อาจอยากแก้ไขมานาน แต่ด้วยเกรงถูกกล่าวหาว่าเป็นแก้ไขเพื่อประโยชน์ส่วนตนและถูกกล่าวหาดำเนินคดีได้ จึงเป็นอุปสรรคกับบางพวกบางฝ่ายจนถึงวันนี้ เพราะมีมาตราควบคุมงบประมาณแผ่นดินที่ทำให้ชัดเจนเข้มข้นและมีบทลงโทษที่รุนแรง สมดังฉายา”รัฐธรรมนูญปราบโกง” มีที่มาจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เขียนปรับปรุงขึ้นจากรัฐธรรมนูญ2540 และ2550 ปรากฎบันทึกไว้ในความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรัฐธรรมนูญ
.
ขอสรุปว่าทำไม่บางคนจึงอยากแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา144 เพื่อความเข้าใจง่ายๆดังนี้
.
1.เพื่อห้ามไม่ให้ส.ส. ส.ว. หรือกมธ. แปรญัตติหรือมีส่วนในการใช้งบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่ฝ่ายบริหาร ควบคุมการใช้จ่ายงบให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและตรงตามความจำเป็นของประชาชน ป้องกันการแปรญัตติงบไปเพื่อหาเสียงหรืออาจเกิดทุจริตเหมือนในอดีต
.
2.กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยการกระทำดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน15วัน โดยให้สส. สว. 1ใน10ของแต่ละสภา ตรวจสอบกันเองด้วยการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
.
(3 ไม่มี อาจพิมพ์ข้าม)
.
4.กำหนดให้ปปช.มีอำนาจสอบสวนในทางลับ ปกปิดผู้แจ้งเบาะแส และหากมีมูลให้ปปช.ยื่นร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ
.
5.)กำหนดบทลงโทษสส สว ที่กระทำผิดให้สิ้นสุดสมาชิกภาพและเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย
.
6.)กำหนดบทลงโทษคณะรัฐมนตรี ให้พ้นตำแหน่งทั้งคณะหรือบางส่วน ถ้าเป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือมิได้ห้ามการกระทำนั้น
.
7.เพิ่มบทคุ้มกันเจ้าหน้าที่รัฐผู้จัดทำโครงการที่สุจริตไม่ต้องรับผิด ถ้าได้แจ้งหนังสือต่อปปช.หรือบันทีกโต้แย้งไว้
.
8.กำหนดอายุความ20ปีในการเรียกคืนเงินชดใช้พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่จัดสรรงบประมาณนั้น
.
เหตุผลและข้อมูลประกอบนี้คงเพียงพอที่ประชาชนไทยจะได้ช่วยกันพิจารณาว่า “จะคงความในมาตรา144 เพื่อป้องกันการรั่วไหล พรบ. งบประมาณแผ่นดินนี้ไว้ หรือจะปล่อยให้เขาเร่งทำประชามติให้สสร.ไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่”
——————————-