ข่าวประจำวัน » จบข่าว ! วุฒิสภาไม่ให้ วิษณุ เป็น ปธ.ศาลปกครองสูงสุดแล้ว

จบข่าว ! วุฒิสภาไม่ให้ วิษณุ เป็น ปธ.ศาลปกครองสูงสุดแล้ว

1 April 2024
491   0

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) ครั้งที่ 30 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง มีวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายวิษณุ วรัญญู ตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560) โดยหลังจากมีการประชุมลับยาวนานกว่า 3 ชม.ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
.
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15.20 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิภา ได้ให้ สว.ลงคะแนนแบบลับ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 197 คน โดยคะแนนเบื้องต้นอยู่ที่ไม่เห็นชอบ 158 เสียง ขณะที่เห็นชอบ 45 เสียง และงดออกเสียง 6 เท่ากับไม่เห็นชอบให้นายวิษณุเป็นประธานศาลปกครองสูงสุด
.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน 6 ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดที่ 173 ต่อ 0 เสียง

แหล่งข่าว