ข่าวประจำวัน » งวดเข้ามาทุกที ! ผบ.ทบ.พบจีนแล้ว หลังไปสร้างสัมพันธ์สหรัฐ ท่ามกลางกระแสรัฐประหาร

งวดเข้ามาทุกที ! ผบ.ทบ.พบจีนแล้ว หลังไปสร้างสัมพันธ์สหรัฐ ท่ามกลางกระแสรัฐประหาร

10 June 2024
22   0

บาล้านซ์!!
หลัง ไปเยือน สหรัฐฯ
ก็ ไปเยือนจีน ต่อ
ไปทั้ง ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

“บิ๊กต่อ” เยือน ทัพบก จีน
พบ “พลเอก หลี่ เฉียวหมิง”
ผบ.ทัพบก จีน ถก ร่วมมือฝึกศึกษา
รองรับบริบทความมั่นคงในอนาคต
แลกเปลี่ยนด้าน Cyber Security -ข่าวกรอง-การศึกษาทางทหาร
เยี่ยม NORINCO
คุย ร่วมมือพัฒนายุทโธปกรณ์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ก่อนนั่งรถไฟ ไป เซี่ยงไฮ้ ต่อ

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบก กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 4-10 มิถุนายน 2567

พลเอก เจริญชัย ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพบก กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ

และเข้าพบ พลเอก หลี่ เฉียวหมิง ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ

พลเอก เจริญชัย กล่าวยินดีที่ได้พบ พลเอก หลี่ เฉียวหมิง อีกครั้ง หลังจากการพบปะหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งปัจจุบันทั้งสองกองทัพมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศร่วมกัน บนพื้นฐานของการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง สนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค และริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกองทัพ (Army-to-Army Talk) เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองกองทัพด้วย

ในระหว่างการพบปะหารือพลเอก เจริญชัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างสองกองทัพในรหัสต่างๆ เช่น การฝึกของหน่วยรบพิเศษรหัส STRIKE, การร่วมฝึกในโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกรหัส COBRA GOLD และการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise (AHEx)

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาของทั้งสองกองทัพ ทั้งในระดับโรงเรียนนายร้อย, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่อง

โดยมีการเสนอให้เพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้าน Cyber Security และการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างกองทัพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังพลให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้จัดโครงการฝึกมวยไทยให้กับกองทัพมิตรประเทศ โดยได้เตรียมจัดส่งชุดครูฝึกมวยไทยเดินทางไปทำการฝึกให้กับกำลังพลของกองทัพมิตรประเทศเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือนบริษัท China North Industries Corporation (NORINCO) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเยี่ยมชมกิจการโรงงานรวมทั้งสายการผลิต

และได้พบปะหารือกับนาย เฉิง ฝูโป ประธานในเครือบริษัท NORINCO เพื่อสานความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์

รวมทั้งพิจารณาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้กับหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพบกไทย

โดยหลังจากจบภารกิจ ณ กรุงปักกิ่งแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ ด้วยรถไฟความเร็วสูง โดยมีผู้บัญชาการเขตทหารเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเซี่ยงไฮ้

พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผังเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นำเสนอการพัฒนาเมืองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านแบบจำลองและเทคโนโลยีทันสมัย และสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ