ข่าวประจำวัน » #ค้านแจกเงินดิจิทัล ! ดร.อาทิตย์ ชี้ เอาเงินแจกฟรี-ทำสนามบิน มาปฏิรูปโครงสร้างขจัดความยากจนจะดีกว่า

#ค้านแจกเงินดิจิทัล ! ดร.อาทิตย์ ชี้ เอาเงินแจกฟรี-ทำสนามบิน มาปฏิรูปโครงสร้างขจัดความยากจนจะดีกว่า

17 September 2023
417   0

แทนที่จะคิดโครงการแจกเงินด้วย Digital Wallet หรือสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2

โครงการแรกที่สุดที่จะสร้างรายได้ขจัดความยากจนแก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างมั่นคงยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างถาวรได้ ต้องเป็นโครงการ ปฏิรูปการเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ

ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงสุดทางด้านการเกษตรและอาหาร จนถึงว่า สามารถเป็นแหล่งอาหารของโลกได้ เพียงแต่ว่า “เรามีเพชรในตม แต่ไม่ตระหนักรู้ ไม่มีปัญญาคิด และยังไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำเพชรในตมซึ่งเรามีอยู่มากมายไม่มีวันหมดสิ้นที่ “กินบ่เสี้ยง” มาเเจียรนัยประดับมงกุฎและหัวแหวนเครื่องประดับทั้งหลายได้” ประกอบกับกระบวนการเอารัดเอาเปรียบและความเหลื่อมล้ำที่ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” “คนฉลาดเอาเปรียบคนโง่” “คนรวยกว่า มีอำนาจกว่า มีเงินกว่ายังเอาเปรียบคนจน คนด้อยโอกาสกว่า” เราจึงยังตกต่ำยากจนเหลื่อมล้ำด้อยโอกาส โดยไม่คิดจะแก้ใขปรับปรุงปฏิรูปให้ลดความเหลื่อมล้ำ ลืมตาอ้าปากได้ถ้วนหน้ากันซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติโดยรวมรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นด้วยได้

การปฏิรูปการเกษตรและแปรรูปอาหารอย่างครบวงจรสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นสินค้าขาออกหลักและครัวอาหารของโลก จึงจำเป็นและต้องเอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง
เริ่มต้นจากการดูแลปฎิรูปเรื่องที่ดินทำกิน สินเชื่อในการผลิต ปัจจัยการผลิตทั้งหลาย ไม่ว่าพันธุ์พืช ปุ๋ย น้ำ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตทั้งปวง การแปรรูป อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทางเกษตรและอาหาร ตลอดจนการตลาด การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารทั้งปวง

พูดง่ายๆ คือ ดูแลการเกษตร เหมือนบริษัท CP ดูแลแบบครบวงจร
แต่สำหรับประเทศชาติทั้งหมด รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องสวมวิญญาณและความรับผิดชอบดูแลให้ครบวงจรสมบูรณ์แบบด้วยตนเอง

โดยการตั้งองค์กรมหาชนขึ้นมา เรียกว่า
อ.ส.ต.ก. หรือ “องค์การสินเชื่อและตลาดเพื่อการเกษตร” โดยรวมเอา ธกส. จากกระทรวงการคลัง อตก. จากกระทรวงเกษตร และ อคส. จากกระทรวงพาณิชย์ มาไว้ด้วยกัน บริหารแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มีเครือข่ายทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือทางวิชาการการเงินการผลิต การแปรรูป ส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปสหกรณ์ บริษัทเอกชน SME การตลาด การส่งออก เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงดูแลผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่เข้มแข็งเเกร่งกล้าดูแลผลประโยชน์ของตนเองได้ดีพอ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สังคมธรรมาธิปไตย หรือ สังคมสวัสดิการธรรมะประชาธิปไตย