เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #คุกนายกอบจ.ลำปาง ! 116 ปี พร้อมพวก ทุจริตถึง 29 โครงการ

#คุกนายกอบจ.ลำปาง ! 116 ปี พร้อมพวก ทุจริตถึง 29 โครงการ

5 September 2023
535   0

     5 ก.ย. 2566 – นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 5 ร่วมแถลงข่าวประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาค 5 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย ภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริต และภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน

โดยภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องการกล่าวหา นางสุนี สุขประสงค์ดี หรือ สมมี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับพวก ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีทุจริตเข้ามีส่วนได้เสีย และตกลงร่วมกันในการเสนอราคา ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2550 จำนวน 29 โครงการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 9 ราย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 คดีหมายเลขดำที่ 95-1-632/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 369-1-50/2564

ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 9 คน เป็นจำเลย ต่อศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 5 คดีหมายเลขดำที่ อท 118/2564 และ อท 145/2564 จนมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อท 99/2566 และ อท 100/2566 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566

นางสุนี เป็นจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 จำเลยที่ 1 กระทำผิดดังกล่าว 29 กระทง จำคุกกระทงละ 4 ปี รวมจำคุก 116 ปี แต่ให้คงจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)