ข่าวประจำวัน » คิวพรรคลุงป้อม ! สส.ร้อยเอ็ดโดนยกครัว ใบดำ-แดง แถมอาญา

คิวพรรคลุงป้อม ! สส.ร้อยเอ็ดโดนยกครัว ใบดำ-แดง แถมอาญา

18 March 2024
451   0

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2567 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต. มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ของนางรัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

จากเหตุเมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ร้อยเอ็ด ปี2565 กระทำความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง พร้อมดำเนินคดีอาญากับนางรัชนี นายเอกภาพ พลชื่อ อดีตสส. ซึ่งเป็นสามี และนายเอกรัฐ พลชื่อ บุตรชาย
ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ตามพ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562มาตรา 65 (2) ประกอบมาตรา 126 ด้วย

เหตุที่กกต.มีมติดังกล่าว เนื่องจากไต่สวนฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 มีคำพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ใหม่ แทนนายเอกภาพ พลซื่อ ที่ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา

ต่อมาวันที่ 10 ส.ค. 65 ซึ่งเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เวลา 10.00-13.00 น. พยานรวม 17 ปากให้ถ้อยคำยืนยันว่า นางรัชนี นายเอกภาพ นายเอกรัฐ เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นใน 7 อำเภอของจ.ร้อยเอ็ด คือ อ.เชียงขวัญ อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง อ. โพธิ์ชัย อ.โพนทอง อ.หนองพอก และอ.เมยวดี

บุคคลทั้งสาม ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละ 10,000 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านั้น ทางชมรมไม่ได้ขอรับบริจาคเงินจากฝ่ายการเมือง และขณะร่วมงาน นางรัชนีกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่า จะลงสมัคร นายก อบจ.ร้อยเอ็ด แทนนายเอกภาพ สามีที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และขอฝากตนเองในการเลือกตั้งเป็น นายก อบจ.ร้อยเอ็ดที่จะมีขึ้นด้วย

ส่วนนายเอกภาพ ได้พูดถึงการถูกเพิกถอนสิทธิและขอเสียงสนับสนุนให้นางรัชนี เป็น นายก อบจ. และในวันที่ 22 ส.ค.65นางรัชนี ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและวันที่ 25 ก.ย.65 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 64 (4) ที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งกำหนดว่า ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง

บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.65 ซึ่งเป็นวันที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดใหม่ แทนนายเอกภาพ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการที่นางรัชนี นายเอกภาพ และนายเอกรัฐ ได้ให้เงินแก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จัดงาน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นางรัชนี จึงเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562มาตรา 65(2) เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนางรัชนี เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562มาตรา 108 วรรคสอง

คดีนี้ กกต.จะยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ คาดว่าจะไม่มีคำขอให้ศาลอุทธรณ์ สั่งให้นางรัชนี หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 108 วรรคสี่ เหมือนกรณียื่นคำร้องเอาผิดผู้บริหารท้องถิ่นอื่น เนื่องจากปัจจุบันนางรัชนี พ้นจากตำแหน่ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด แล้ว และอำนาจสั่งให้ สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีทุจริตเลือกตั้งเป็นอำนาจศาลฎีกา