ข่าวประจำวัน » ควรแยกฝ่ายความมั่นคง ! ดร.อาทิตย์ แนะทำแบบนี้จะทำให้ไทยผาสุข

ควรแยกฝ่ายความมั่นคง ! ดร.อาทิตย์ แนะทำแบบนี้จะทำให้ไทยผาสุข

30 October 2023
501   0

ความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน เป็น 2 เรื่องสำคัญยิ่งต่อการดำรงคงอยู่ของชาติ

ในขณะที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยผ่านอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
ความมั่นคงของชาติ รวมถึงความมั่นคงด้านทหาร และตำรวจ ควรต้องได้รับความสำคัญยิ่งขึ้น และไม่ให้ถูกครอบงำจากอิทธิพลทางการเมืองอันอาจกระทบกระเทือนเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ โดยอาจแยกความเป็นอิสระเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม