ข่าวประจำวัน » ขับออก ส.ส.ก้าวไกล ! หลังโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศ ทีผลทันที

ขับออก ส.ส.ก้าวไกล ! หลังโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศ ทีผลทันที

7 November 2023
350   0

7 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัช ตุลาธน หัวพรรคก้าวไกล เปิดเผย ที่ประชุุมพรรค ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคและสส. จำนวน 128 คน มีมติขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ออกจากพรรค ด้วยมติเอกฉันท์ เหตุฝ่าฝืนคำสั่งพรรค 

จากที่พรรคได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการให้นายไชยามพวาน เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุให้ปฏิบัติ 4 ข้อ คือ 

     1.แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจ ภายในวันที่ 4 พ.ย.

     2.ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย

     3.ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย โดยทางตรงและทางอ้อม

     4.ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรคซึ่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้

หลังจากนายไชยามพวาน แถลง กรรมการบริหารพรรคประชุมกัน พบว่า การแถลงไม่ได้เป็นตามคำสั่ง แต่อย่างใด แม้จะมีการกล่าวทำนองคุกคามทางเพศจริง และยอมรับมติพรรค แต่โดยเนื้อหาสาระกลับเป็นการนำข้อมูลผู้เสียงหายบางส่วน มาแก้ต่าง เพื่อจะบอกว่าตัวไม่ผิด ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียหาย รวมถึงกล่าวอ้างถึงเสื้อและเนคไทด์ ที่พอผู้เสียหายซื้อให้ จนเชื่อมโยงได้ว่าผู้เสียหายเป็นใคร ซึ่งพรรคระวังเรื่องนี้มาโดยตลอด และเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวรู้ว่า ลูกสาวเป็นผู้เสียหาย