เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ขวางเสรีกัญชา ! เพื่อไทย อ้างเยาวชนเข้าถึงง่าย ปัดพูดถึงโทษน้อยกว่าบุหรี่ เหล้า

#ขวางเสรีกัญชา ! เพื่อไทย อ้างเยาวชนเข้าถึงง่าย ปัดพูดถึงโทษน้อยกว่าบุหรี่ เหล้า

30 October 2022
193   0

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมีความกังวลเรื่องการปลดล็อกกัญชา หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 7) ว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ไทยกลายเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่แก้ไขกฎหมายให้กัญชาออกจากบัญชีสารเสพติด และใช้ในทางการแพทย์ได้ การปลดล็อกกัญชาโดยไร้กฎหมายควบคุม และขาดความรอบคอบได้ส่งผลเสียหายต่อสังคม ที่ผ่านมาแพทย์ทั่วประเทศ เครือข่ายนักวิชาการ และภาคประชาชน ได้เรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรี หากยังไม่มีกฎหมายควบคุม

น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์มากมาย ระบุว่ากัญชาได้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และการเจริญเติบโตของสมองเด็ก และวัยรุ่นอย่างมากทั้งในฐานะผู้สูบด้วยตนเองหรือรับสารทางอ้อมจากคนในครอบครัว นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ได้จัดเวทีเสวนาขึ้นโดยข้อมูลจากวงเสวนา พบว่า ในระยะเวลาที่รัฐบาลเปิดให้อยู่ในสถานะกัญชาเสรี มีเยาวชนผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี สูบกัญชามากขึ้น 2 เท่า เนื่องมาจากการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น เพราะกัญชาหาง่ายขึ้น ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดทางจิตจากกัญชาสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 14% ส่วนปี 2565 เกือบ 17% นอกจากนี้ ยังพบว่ากัญชาที่ประชาชนปลูกมากกว่า มากกว่า 90-95% คุณภาพของผลผลิตที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ เนื่องจากขาดองค์ความรู้ ทำให้เกิดคำถามว่า กัญชาที่ขายไม่ได้ในทางการแพทย์ และอยู่ในภาวะล้นตลาดผลผลิตเหล่านี้หายไปไหน หรือเอาไปขายที่ไหน ถ้าไม่มีการควบคุมผลผลิตจำนวนมากจะไหลเข้าสู่ตลาดของการเสพกัญชาเสรี

น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าวด้วยว่า พรรค พท.ยืนยันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นในการสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันทนาการ ดังนั้น การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาต้องครอบคลุม เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ส.ส.ทุกคนและทุกพรรคการเมืองมีเอกสิทธิ์ในการผ่านกฎหมาย ซึ่งการชี้ให้เห็นว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่ามีโทษและการผ่านกฎหมายนั้นสำคัญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายที่สนับสนุนกัญชาเสรีต้องกระทำอย่ามัวแต่โทษคนอื่น

“วันนี้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือ ถึงแม้ว่ามีร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา (ฉบับที่. …) พ.ศ. … ในอนาคต แต่ช่องว่างการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ การสูบกัญชาในบ้านอันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รัฐบาลจะทำอย่างไร อย่าลืมว่าวันนี้กัญชาไม่ใช่สารเสพติดอีกต่อไปแล้ว การสูบเพื่อความบันเทิงกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพติดหรือไม่ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนและอาจนำพาไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นๆ ในอนาคตจะปราบยาเสพติดได้อย่างไรถ้าจุดเริ่มต้นเริ่มที่กัญชา” น.ส.ลิณธิภรณ์กล่าว