ข่าวประจำวัน » การเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ ของรัฐไทย !!!

การเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ ของรัฐไทย !!!

6 May 2024
312   0

การเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญ ของรัฐไทย !!!

เมื่อวันอาทิตย์ 28 เมษา 2567 ที่ผ่านมา
ดร. เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง เพื่อการบริหาร ชั้นสูง สำนักข่าว VIHOK NEWSได้เรียนเชิญ ศจ.( พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำการสัมมนา หัวข้อ “ สามก๊ก กับ ธรรมาภิบาล ของนายอินทร์”

อาจารย์เจริญ อธิบายความสำคัญของธรรมมาภิบาล
Integrity = หลักคุณธรรมความถูกต้องเที่ยงธรรมสัตย์ซื่อ มั่นคงเป็นหนึ่งเดียว
Integrity = ความถูกต้องเที่ยงธรรม นั่นเอง

คนดี มีคุณธรรม ครบถ้วนในธรรมมาภิบาล เป็นสิ่งที่สัตว์ประเสริฐพึงมี แต่จะยืนหยัดอยู่รอดได้ ต้องรู้ทันคนเจ้าเลห์เพทุบาย

และทีมงานได้ไปเยี่ยมร้านกาเฟ ภักดีคาเฟ่ เพื่อให้กำลังใจ พี่เอเป็นอีกท่านหนึ่งที่แสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันกษัตริย์
มาร่วมกัน ทำความดี เพื่อความดี
มาร่วมสะสมแต้ม ความดีในใจร่วมกัน

สมพร ปู่อ้าย ผู้รายงานข่าว