ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #“การพนันถูกกฎหมาย” ! พรรคท้องถิ่นไทย ประกาศจับมือสมาคมชาวนาหารายได้แก้หนี้สินเกษตรกร

#“การพนันถูกกฎหมาย” ! พรรคท้องถิ่นไทย ประกาศจับมือสมาคมชาวนาหารายได้แก้หนี้สินเกษตรกร

14 May 2022
1010   0

   วันนี้ (14 พ.ค.2565) ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายชัชวาลล์ คงอุดม (ชัช เตาปูน) หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท และนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรไทย ได้เดินทางมาร่วมเวที “การสัมมนาวางแผนยุทธศาสตร์เชิงนโยบายระดับภาค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกับพรรคพลังท้องถิ่นไท โดยมีเกษตรกร แกนนำชาวนาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เช่น พิษณุโลก พิจิตร น่าน เช้าร่วมสัมมนาครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

นายชัชวาลล์ คงอุดม ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่ชาวนา เดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน สร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ จำเป็นต้องมีช่องทางในการสร้างรายได้ เชื่อมั่นว่ารายได้ใหม่นี้จะยุติปัญหาวงจรหนี้สินของเกษตรกรลงได้ นอกจากนี้ยังจะผลักดันให้นำสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบสินค้าสวัสดิการของรัฐอีกด้วย

หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ยังได้ชี้แจงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ 1. ลดหนี้ด้วยการจัดตั้งกองทุนปลดหนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้ในวงเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี

2.หยุดการเพาะปลูกพืชที่ขาดทุน สนับสนุนต้นทุนเพาะปลูกร้อยละ 70-80% เพื่อให้เกษตรกรหยุดการเพิ่มหนี้จากการขาดทุนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

3.เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนการแปรรูปวัตถุดิบเป็น อาหาร ยาให้เป็นสินค้าในระบบสวัสดิการของรัฐ โดยขึ้นทะเบียนสินค้าคล้ายกับสินค้าโอทอป

4.เพิ่มกำลังซื้อในกลไกตลาดโดยเพิ่มบัตรสวัสดิการของรัฐอีก 300 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ซื้อสินค้าที่แปรรูปจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสินค้าในระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งจะมีมูลค่าตลาดปีละ 60,000 ล้านบาทต่อปี