ข่าวประจำวัน » กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงประเด็นเจ้าหน้าที่มีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมแต่งกายชุดมลายู

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงประเด็นเจ้าหน้าที่มีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมแต่งกายชุดมลายู

10 January 2024
335   0

📌 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอประเด็นเจ้าหน้าที่มีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่งกายชุดมลายู

📍 จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอประเด็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่งกายชุดมลายู ทุกปีตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาติดต่อกัน 4 ปี นักกิจกรรม ทั้ง 9 คน มีกำหนดไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน ในวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยมองว่าการดำเนินคดีอาญาข้อหาความมั่นคงปิดกั้นการรวมกลุ่มต่อนักกิจกรรมในพื้นที่ความขัดแย้งในลักษณะกลั่นแกล้งให้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

​🎯 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจงว่า การออกหมายเรียกไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการแต่งกายชุดมลายู เพราะการแต่งกายชุดมลายู ถือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการออกหมายเรียกกรณีการรวมกลุ่มของนักจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 และ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมชุมนุมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชน คือ ความหวังแห่งสันติภาพ” ณ หาดวาสุกรี เขตเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องจากมีกิจกรรมแอบแฝง และมีธง BRN ปรากฏอยู่ในกิจกรรม รวมทั้งมีการปลุกปั่นยุยง ผ่านบทกวี ที่มีการแสดงออก สื่อความหมายได้ว่า เป็นถ้อยคำปลุกระดมให้กลุ่มเยาวชน ยอมสละชีวิตต่อสู้เพื่อชาติมาลายู เป้าหมาย คือ แยกออกเป็นประเทศเดียวหรือประชาชาติเดียวให้กลุ่มเยาวชนต่อสู้ ชูธงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง อันเป็นการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเอกราช ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว จึงไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการแต่งกายชุดมลายู ขอให้อย่ามีการบิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพื่อหวังผลทางการเมือง และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกิดขึ้น

​📚 อย่างไรก็ตาม พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยืนยันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สนับสนุน และส่งเสริมความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษา อาหาร และการแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรม และถือเป็นอัตลักษณ์ที่งดงาม อันเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ทุกท่านที่ผ่านมาโดยตลอด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า