เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #กองทัพเปิดเกมรุก ! ให้ ผู้พันเบิร์ด-เสธต๊อด นักแสดงสุริโยทัย ปลุกประวัติศาสตร์

#กองทัพเปิดเกมรุก ! ให้ ผู้พันเบิร์ด-เสธต๊อด นักแสดงสุริโยทัย ปลุกประวัติศาสตร์

26 June 2023
1081   0

 

 

“บี้-ต๊อด-เบิร์ด”
.
“บิ๊กบี้” หนุนเต็มที่!!
ไฟเขียว “เสธ.ต๊อด-ผู้พันเบิร์ด”
เป็นวิทยากร สอนประวัติศาสตร์
แบบร่วมสมัย
ชี้ มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์กันมากขึ้น
เผย 2 พี่น้อง ในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
นำทีมเยาวชน เรียนรู้
เรื่อง พระนเรศวรมหาราช
ผ่านมุมมองการสร้างภาพยนตร์

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอรมน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งเนื้อหาทางหลักสูตร บุคลากร สถานที่ ให้ทันสมัย เพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน บูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ภาคประชาชนร่วมสมัย มีวุฒิภาวะด้านสังคม ช่วยให้รู้จักตัวเองรู้ขอบเขตความสามารถตน

ขณะเดียวกันก็สามารถรู้ถึงขอบเขตความสามารถของคนอื่นในแต่ละยุคสมัยได้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้คนรุ่นหลัง และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตได้ โดยเฉพาะสามารถนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียนเสริมสร้างพัฒนาการให้ดีขึ้นสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

พลตรี วันชนะ กล่าวถึง การบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วยการเขียนประวัติศาสตร์และการจัดกิจกรรมเสวนาทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจที่แคบคือ การตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่า จะให้ออกมาแบบใด แล้วค่อยหาอ้างอิงหรือผู้ร่วมเสวนามาประกอบเพื่อให้ได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้ก่อน จึงไม่เกิดความรู้ที่รอบด้านหลากหลาย

รวมทั้งการหยิบยกข้อเขียนหรือเหตุการณ์เพียงบางช่วงที่ไม่ครบถ้วนมาอ้างอิง ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ การบิดเบือนข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง

ปัจจุบันพบข้อมูลและกิจกรรมลักษณะแบบนี้บ่อยมากขึ้น ส่งผลให้ เยาวชนได้รับความรู้ที่บิดเบือนนำไปสู่ความหมดความศรัทธาในความเป็นชาติ บันทอนลงไปถึงความผูกพันธุ์ในครอบครัว ทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคมที่ผังรากลึก