ข่าวประจำวัน » กวาดล้างหนัก ! ยึดทรัพย์ยกแก๊งพนันออนไลน์ เงินสด128ล้านหุ้น81ล้าน

กวาดล้างหนัก ! ยึดทรัพย์ยกแก๊งพนันออนไลน์ เงินสด128ล้านหุ้น81ล้าน

2 June 2024
14   0

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ 100 /2567 วันที่ 1 พ.ค.2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายนวปรินธ์ ทองน้อย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ สร้อยคอพองคำ แหวน เหรียญ ต่างหู นาฬิกาข้อมือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก พระเครื่อง วัตถุมงคล ตุ๊กตาแบร์บริค ปืนสั้น เครื่องกระสุนปืน และสังหาริมทรัพย์อื่นรวม   133 รายการ รวมมูลค่า  127,251,263.78 บาท จำแนกเป็น

ทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น 120 รายการ รวมมูลค่า 37,658,900  บาท และทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น 13 รายการ รวมมูลค่า  89,592,363.78 บาท อยู่ในชื่อบุคคลต่างๆนับสิบคน ในจำนวนนี้มีชื่อ นายรามา รัศมีราคา เป็นผู้ครอบครอง อาทิ  เงินสด, เงินฝากธนาคาร 6 บัญชี, ทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ชื่อในนายรามา (เงินสด 25,427,823.65 บาท หุ้นมูลค่า 56,473491.58 บาท) มูลค่า 81,901,315.23 บาท และรถยนต์หรู 5 คัน ฯลฯ ด้วย

คำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมมีดังนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามหนังสือที่ ตช .034.35(สส)3012 ลงวันที่ 14 เมษายน 2566 เรื่อง รายงานความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายนายนวปรินธ์ ทองน้อย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำกาะตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน VK ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง พบบัญชีผู้ใช้ (Account) ชื่อ Maxnub4 มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอเด็กหญิงสวมชุดนักเรียนถูกแอบบันทึกคลิปวีดีโอขณะช่วยตนองออกมาผมยแพร่ (โพสต์) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.38 นาฬิกา จึงได้ทำการสืบสวนเพื่อหาผู้เผยแพร่หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้ (Account) ชื่อ Mxmub4 ซึ่งขณะนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้โด แต่พบว่านอกจากโพสต์คังกล่าวแล้วยังมีการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์รวมอยู่ด้วยผ่านเว็บไซต์การพนันออนไลน์ชื่อ www.1six8.com น่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ (Account) ดังกล่าว จึงให้สายลับทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ww.1six8.com หลังจากสมัครสมาชิกแล้วสายลับได้เข้าสู่ระบบการฝากเงิน ปรากฏบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 4250924325 ชื่อบัญชี นายนวปรินธ์ ทองน้อย จากนั้นสายลับได้โอนเงินจำนวน 200 บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเพื่อเติมเดรติตสำหรับการเล่นการพนันออนไลน์ ต่อมาสายลับได้ทำการเล่นการพนันประเภทบาคาร่า

หลังจากนั้นเว็บไซต์นี้ก็ถูกปิดไปจนกระทั่งวันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าเว็บไซต์ที่ปิดไปแล้วได้เปลี่ยนมาเป็นเว็บไซต์ htp://play.betgang.com โดยผู้เล่นสามารถใช้ username และ password เติมที่ใช้กันเว็บไซต์ www.1six8.com เข้าสู่ระบบเพื่อเล่นการพนันออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

และจากการตรวจสอบกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเครือข่ายเว็บไซต์พนันดังกล่าวจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำ เช่น ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับพักเงิน ดูแลต้านการเงิน และดูแลด้านโปรแกรมเมอร์  จากพฤติการณ์ดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขออนุมัติหมายจับนายนวปรินธ์ ทองน้อย ผู้ต้องหาที่ 1 นายนฤพงส์ ลือนาม ผู้ต้องหาที่ 2 นายรัฐศาสตร์ วงศ์ชีวสุทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 3 นายชูเกียรติ อวงรัมย์ ผู้ต้องหาที่ 4 นายชาคร ศุภมณีวิทย์ศิริ ผู้ต้องหาที่ 5 นายฐาปกรณ์ เรืองภักตี ผู้ต้องหาที่ 6 นายรามา รัศมีรามา ผู้ต้องหาที่ 7 นายสนาเรศ มโนมัยงามเลิศ ผู้ต้องหาที่ 8 นายกิตติทัต อุปพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 9 และนายพงศกร จิรกุลวัฒนกิจ ผู้ต้องหาที่ 10 ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเป็นคดีอาญาที่ 49/2566 จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่านายนวปรินธ์ ทองน้อย กันพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนวปรินธ์ ทองน้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกันการกระทำครามผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.777/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวงสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำควานผิด รายนายนวปรินธ์ ทองน้อย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดอันเข้าข่ายลักษณ์เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และจากการตรวสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำควานผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความคิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ สร้อยคอพองคำ แหวน เหรียญ ต่างหู นาฬิกาข้อมือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก พระเครื่อง วัตถุมงคล ตุ๊กตาแบร์บริค ปืนสั้น เครื่องกระสุนปืน และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานนาทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้คอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (เงินสดและหุ้น) อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

คำสั่งระบุว่า คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 1 พ.ค.2567 มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผลไม่กำหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 พ.ค.-29 ก.ค.2567 (ดูเอกสารประกอบท้ายเรื่อง)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ก่อนหน้านี้วันที่ 30 มี.ค.2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พร้อมตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เข้าตรวจค้น 17จุด เครือข่ายเว็ปพนันออนไลน์ จับกุม นายเมฆ รามา รัศมีรามา สามีของนางแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล หลังจากได้รับการร้องเรียนจากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และ ดิว อริสรา ดารานักแสดงชื่อดัง ซึ่งตำรวจเส้นทางการเงินจากเว็บพนันไปยังนายรามา และตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการตามรายงานข่าวของสื่อหลายสำนัก  (ข่าวเกี่ยวข้อง: ตร.ปิดล้อม 10 จุด ค้นบ้าน ‘เมฆ รามา’ สามีนางเอกชื่อดัง โยงเว็บพนันออนไลน์)

ต่อมา สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า นายรามา รัศมีรามา ถือหุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 แห่ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561  (ข่าวเกี่ยวข้อง: เปิดธุรกิจ‘เมฆ รามา’ถือหุ้น 3 บริษัท ก่อนถูกบุกจับคดีโยงเว็บพนันออนไลน์)

02062024 gg02
02062024 gg03
02062024 gg04
02062024 gg05
02062024 gg06
02062024 gg07