เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #กก.ตร.ชักวุ่น ! ศาลตัดสิน แต่งตั้งไม่ถูกกฎหมาย

#กก.ตร.ชักวุ่น ! ศาลตัดสิน แต่งตั้งไม่ถูกกฎหมาย

5 November 2022
201   0

 

 

ศาลสั่งเพิกถอนประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งโยกย้ายตร.2565 ไม่ชอบด้วย กฏหมาย

ที่ศาลปกครอง ได้อ่านคำพิพากษา กรณีพล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8 ได้ยื่นฟ้อง ก.ตร. และนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ก.ตร. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ก.ตร. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงมาถึงผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2565 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ตนเองมีรายชื่อเป็นผู้มีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2565 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ระดับ รอง ผบก. ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และ รอง ผบ.ตร. ครั้งที่ 2
ในลำดับอาวุโสที่ 24

แต่ในประชุมคครั้งดังกล่าว ไม่ปรากฏชื่อ ตนเอง เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผบช

. จึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติ ก.ตร.ดังกล่าว และให้ ก.ตร. มีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงมาถึงผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2565 ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว

ศาลปกครองกลาง วินิจฉัยว่า คดีนี้ ปรากฏข้อเท็จจริง ในวาระประจำปี 2565 มีตำแหน่งผู้บัญชาการว่างจำนวน 16 ตำแหน่ง โดยมีข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการจำนวน 134 คน

ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกไว้ว่า ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. จะต้องพิจารณโดยคำนึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ ซึ่งหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบในการคัดเลือกที่บัญญัติในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้

ถือเป็นหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบในการคัดเลือกที่มีความสำคัญ และในการนำหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบในการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกเพื่อป้องกันมิให้ ผบ.ตร. หรือ ก.ตร. ใช้อำนาจในการคัดเลือกตามอำเภอใจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

พิพากษา ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด